Katastrofala följder för barn och familjer som förlorar personlig assistans på grund av Försäkringskassans ändrade bedömningar. RBU begär ett omedelbart nödstopp för indragna beslut och ett akut krismöte med ansvarig minister Åsa Regnér och Försäkringskassans generaldirektör Ann-Marie Begler.

De senaste veckorna har flera medier berättat om hur barn med omfattande funktionsnedsättningar har förlorat sin personliga assistans sedan Försäkringskassan har gjort nya snävare bedömningar. Dels handlar det om vägledande domar från Högsta förvaltningsdomstolen som Försäkringskassan tolkat, dels om att Regeringen har gett Försäkringskassan order om att bryta utvecklingen av antalet timmar inom den personliga assistansen.

För tre veckor sedan begärde RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, ett akut krismöte med ansvarig minister Åsa Regnér och Försäkringskassans generaldirektör Ann-Marie Begler, något som ännu inte har kommit till stånd. Den senaste tiden har krisen om möjligt blivit ännu mer uppenbar och RBU begär nu ett omedelbart nödstopp när det gäller indragna beslut om personlig assistans.

- Krisen är här och nu, barn och familjer drabbas stenhårt när personlig assistans dras in, säger RBU:s förbundsordförande Maria Persdotter. Det tycks inte finnas någon konsekvensanalys av vilka följderna blir för de drabbade familjerna. Därför begär vi nu ett nödstopp, det vill säga inga fler indragna beslut om personlig assistans innan det finns en analys av rimligheten i den tillämpning av regelverk och praxis som just nu gäller.

Försäkringskassans generaldirektör har avböjt ett möte med RBU med hänvisning till att det rör sig om politiska frågor som ska hanteras av departementet. Men RBU står fast vid att ett akut krismöte om den personliga assistansen nu måste till.

- Regeringen och Försäkringskassan har ett gemensamt ansvar för denna sorgliga utveckling. Därför måste mötet bli av. Det handlar om livet för de drabbade familjerna, säger Maria Persdotter.

- Vi ser ett behov av att träffa ministern och Försäkringskassans generaldirektör tillsammans för att i konstruktiv dialog synliggöra det som nu pågår och hur det på bästa sätt kan hanteras. Vi har bett regeringen och Försäkringskassan att samordna sig och föreslå en tidpunkt när vi gemensamt kan träffas och prata om detta, säger Maria Persdotter.  


Presskontakter

Johan Klinthammar

Förbundsordförande

johan.klinthammar@rbu.se

072-250 88 31