Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, RBU, har skickat en ny begäran om möte med statsminister Stefan Löfven angående situationen för barn och vuxna med funktionsnedsättning. Bakgrunden är den akuta utvecklingen det senaste året, där allt fler människor faller ur det trygghetssystem som ska garantera stöd och service till människor med omfattande funktionsnedsättningar.

- Redan i höstas begärde vi ett möte med statsministern, men eftersom något möte ännu inte ägt rum upprepar vi vår begäran, säger Maria Persdotter, förbundsordförande i RBU.

I statsministerns frågestund i förra veckan blev det uppenbart att Stefan Löfven är dåligt informerad om det som just nu pågår när det gäller LSS och personlig assistans. Hela åtta av tio som ansöker om assistans för första gången får avslag. Många av dessa är barn. Det blir också allt vanligare att barn med mycket omfattande funktionsnedsättningar förlorar hela sin assistans i samband med omprövning. Detta känner Stefan Löfven inte till.

- RBU vill gärna bidra till att landets beslutsfattare har bra och kvalitetssäkrade underlag för sina beslut, säger Maria Persdotter. Därför anser vi att det är viktigt att vi får ett möte med statsministern.


Presskontakter

Johan Klinthammar

Förbundsordförande

johan.klinthammar@rbu.se

072-250 88 31