PublicInsight, ett analys- och tjänsteföretag, har analyserat landets samtliga aktiebolags styrelsesammansättning utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Resultaten har jämförts med de bolag som är leverantörer till kommuner, regioner och myndigheter. Resultaten visar att hos 43 procent av de offentliga leverantörerna finns det ingen kvinna i styrelsen. Bolag med en man som vd utgör 75 procent av bolagen med ett inköpsvärde om 365 miljarder kronor. Motsvarande inköpsvolym från aktiebolag som leds av en kvinna som vd är 121 miljarder kronor, säger Fredrik Tamm, grundare av PublicInsight, med mångårig erfarenhet av offentliga analyser.

 

  • I privata aktiebolag som gjorde offentliga affärer under 2019 finns det kvinnor i cirka 3 av 10 bolagsstyrelser.
  • Fördelningen mellan bolagen med registrerad vd visar att 8 av 10 bolag har en VD som är en man.
  • Vi har sammanställt hela den offentliga marknadens inköp i ett Köparmaktindex™ som bl a visar dess förmåga att värdera och kravställa sina inköp utifrån ett jämställdhetsperspektiv, säger Fredrik Tamm vidare. Den visar jämställdhetssituationen i landets aktiebolag i allmänhet och i de som är leverantörer till offentlig sektor i synnerhet.

 

Fakta

Rapporten finns tillgänglig i sin helhet i bifogad fil "Köparmaktindex™ – Fokusområde: Jämställdhet", samt att ladda ned i online-versionen av detta pressmeddelande som du hittar här

En rapport[1] som visar fördelningen av beslutsmakten i de aktiebolag som är leverantörer till offentlig sektor. Totalt omfattar rapporten en samanställning över 618 000 aktiebolag varav 116 000 stycken fakturerade offentlig sektor under 2019. Dvs ca 19 procent av det totala antalet aktiebolag är också leverantörer till offentlig sektor. Inköpsvärdet som dessa aktiebolag står för uppgår till ca 620 miljarder kronor av de ca 873 miljarder kronor som normalt ingår i underlagen som visar offentlig sektors köpkraft från alla typer av leverantörer. Inköpsvärdet från de aktiebolag som inte har någon kvinna i styrelsen uppgår till 233 miljarder kronor dvs 43 procent.

Ser vi till antalet aktiebolag som har en jämställd fördelning i styrelsen, enligt Stiftelsen Allbrights definition[2] uppgår antalet till knappt 15 000 stycken. En andel om endast 13,2 procent. Inköpen från bolag som inte har en jämställd styrelse uppgår till 483 miljarder kronor dvs 78 procent av totala inköpsvärdet från samtliga aktiebolag.

 

För frågor kontakta:

Fredrik Tamm
E-post: fredrik.tamm@publicinsight.se
Telefon: +46 70-712 43 57

 

[1] Värden som visar vilka som fakturerat till offentlig sektor kommer från den databas som Dagens Samhälle Insikt AB varje år samlar in och som PublicInsight är auktoriserad partner till. Övrig bolagsinformation som används är från Creditsafe.

[2] En jämställd styrelse har ett förhållande mellan män och kvinnor som skall ligga mellan 40-60 procent.

 

 

Om PublicInsight

PublicInsight är ett Public Tech-bolag som förenklar den offentliga affären och är en av de ledande experterna inom rådgivning på den offentliga marknaden. Med ett ekosystem av digitala och konsultativa tjänster bidrar PublicInsight till att köpare och leverantörer kan skapa fungerande affärsprocesser för den offentliga marknaden och hjälper aktörer på den offentliga marknaden att hitta rätt affärer. PublicInsight drivs av övertygelsen om att en ökad transparens och större tillgänglighet stärker intresset för offentliga affärer – vilket i sin tur leder till ökad konkurrens och bättre nytta för våra skattemedel.

Läs mer på publicinsight.se eller företagets LinkedIn