Rainer Hartleb, den tysk-svenske dokumentärfilmaren, utnämns till hedersdoktor vid Södertörns högskola 2022.

Rainer Hartleb Fotograf/Källa: Palle Lindqvist

Södertörns högskola har sedan 2013 utnämnt en eller två hedersdoktorer årligen. Till hedersdoktor utnämns en person som gjort särskilt betydelsefulla insatser för högskolan och därigenom främjat högskolans forskning eller utbildning, eller på annat sätt bidragit till högskolans utveckling. För 2022 har fakultetsnämnden beslutat att utnämna Rainer Hartleb till hedersdoktor.

– Jag känner mig ytterst glad och hedrad för att mitt arbete med dokumentärfilmerna om Jordbrobarnen blivit uppmärksammat på det här fina sättet, säger Rainer Hartleb. Jag vill då genast passa på att tacka alla de som medverkat i filmerna genom åren, som delat med sig av berättelserna om sina liv och på så sätt bidragit till att forma berättelsen om deras egen samtid.

I augusti 2022 är det 50 år sedan filmaren Rainer Hartleb gick in i ett klassrum i Jordbro där ett tjugotal förväntansfulla barn skulle börja skolan. Det som från början var tänkt som ett litet filmprojekt växte till något större och Hartlebs uppmärksammade och prisbelönta filmsvit om sju filmer om Jordbro sträcker sig ända fram till år 2014.

Mellan åren 2000 och 2005 var Jordbro tillsammans med 23 andra så kallade utsatta områden föremål för storstadssatsningen, vilket var namnet på den dåvarande regeringens försök att motverka segregationen i Sveriges tre storstadsregioner. Sociologiämnet på Södertörns högskola ansvarade för utvärderingen av denna satsning i Stockholm, Haninge, Huddinge och Södertälje och i samband med det etablerades kontakt med Ulric Jansson som är en av huvudpersonerna i Rainer Hartlebs filmsvit om Jordbro. Kort därefter började Jansson att gästföreläsa om Jordbro vid Södertörns högskola och har fram till pandemin varit ett återkommande och uppskattat inslag på kurser i sociologi och i socialt arbete. Det finns alltså tydliga kopplingar mellan Rainer Hartlebs unika gärning och Södertörns högskola där uppskattningsvis fyra tusen studenter mellan åren 2004 och 2020 fått ta del av ett av Hartlebs Jordbrobarn och hans berättelse.

– Det Rainer Hartleb gjort genom att porträttera Jordbrobarnens, nu medelålders vuxna, uppväxt i det som vi kallar för miljonprogramsområde kan inte överskattas. Utan att använda sig av stereotyper har filmsviten skildrat förorten och dess förutsättningar på ett sätt som ingen annan i Sverige lyckats med. Södertörns högskola placerades, precis som Hartlebs filmsvit, i Stockholms södra förorter. Jag tillåter mig att se det lite som att våra visioner sammanfaller; om att göra gott och skapa förändring till det bättre på den här platsen där vi satts att verka, säger Peter Dobers, fakultetsnämndens ordförande vid Södertörns högskola.

Utnämningen kommer att ske vid Södertörns högskolas akademiska högtid den 11 februari. Den 10 februari ger Rainer Hartleb en föreläsning på högskolan som är öppen för alla. Mer information om föreläsningen kommer i januari.

Motivering till utnämningen till hedersdoktor 2022 lyder:

”Med en unik filmsvit har Rainer Hartleb inte bara skildrat olika människors liv under fem decennier utan också satt ett av Södertörnsregionens bostadsområden på kartan. Hartlebs stora gärning består i att genom filmlinsen låta människor få berätta om sina liv, sina drömmar och utmaningar och hur dessa står i förbindelse till samhällsförändringar. Rainer Hartlebs bidrag är strålande som få och han utnämns därför till 2022 års hedersdoktor på Södertörns högskola.

Mer information:

Rainer Hartleb nås via e-post: olympiafilm@telia.com.

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap.

Presskontakter

Jenny Tirén Berg

Kommunikatör

jenny.tiren.berg@sh.se

   072-236 05 43