Västra Götalandsregionen ger ekonomiskt stöd för utveckling och etablering kvartersladdning i samverkan med ett antal energi- och bostadsbolag. Först ut är områden i Göteborg och Partille, men fler är att vänta runt om i Västsverige.

Man som laddar elbil Fotograf/Källa: Göteborg Energi

Omställningen av transportsektorn pågår för fullt och allt fler väljer att köra laddbara bilar. Det är därför angeläget att hitta nya lösningar för laddinfrastruktur även i områden där många bor i hyresrätt och saknar egna möjligheter att ladda. Kvartersladdning innebär att boende och besökare kan ladda sin elbil på publika laddstationer i anslutning till bostadshusen.

– Antalet elbilar på våra vägar ökar stadigt och i vissa områden är det kommersiella intresset svagt för att bygga ut laddinfrastruktur. Där krävs offentligt stöd för att nå målen och olika stödmöjligheter för utbyggnad i stad såväl som på gles- och landsbygd i hela Västra Götaland. Vårt regionala stöd ska komplettera och stärka upp statliga stöd för att öka möjligheterna för aktörer att satsa på mer hållbara transporter och därmed stå rustade inför den snabba utvecklingen vi ser inom transportsektorn, säger Kristina Jonäng, ordförande i regionutvecklingsnämnden.

Extra fokus läggs på stärkt samverkan och samordnat utvecklingsarbete för att accelerera takten och nå en ökad genomförandekraft i hela regionen. Satsningen på totalt 70 miljoner kronor är en del av genomförandet av den nya regionala utvecklingsstrategin och ingår i kraftsamling elektrifiering för hållbar omställning. Ett av målen är att knyta samman Västra Götaland för hållbar och förbättrad tillgänglighet.

– Vi har 74 000 hyresrätter inom koncernen och vi arbetar aktivt för att öka jämlikheten och tryggheten i socialt utsatta områden. Samtidigt vill vi minska vår miljöpåverkan. Vi vill använda den här satsningen till att informera om hållbar energi och laddning för att få igång diskussioner och intresse hos hyresgästerna. Målet är att alla hyresgäster i alla våra bostadsområden ska ges möjlighet till egen nära laddning i takt med att efterfrågan ökar. Parallellt kan kvartersladdningen finnas kvar som laddmöjlighet för besökare, säger Dan Sandén, teknisk chef på Framtiden.

Bergsjön, Hjällbo, Biskopsgården, Gårdsten, Tynnered, Hisings Backa och Rannebergen har inom projektet identifierats som lämpliga områden för kvartersladdning i Göteborg.

– På Göteborg Energi har vi de senaste åren satsat på publik laddinfrastruktur i många olika former. Kvartersladdning är ett nytt sätt att möjliggöra elektrifiering även i områden med flerbostadshus där de boende i dagsläget inte har egna laddplatser. De laddstationer vi bygger kommer att ha solceller på taken och ett batterilager där överskottet på el kan lagras. Det kommer att vara enkelt att ladda både för boende och besökare, säger Roger Sundemo, affärschef för el- och gashandel på Göteborg Energi.

Just nu pågår ett arbete med att hitta konkreta platser, söka bygglov och så vidare. Laddstationerna kommer att byggas, ägas och drivas av Göteborg Energi. Byggnationer beräknas att påbörjas i augusti 2021.

- Vi är glada över att kunna underlätta även för boende i hyresrätt att enkelt kunna ladda sin elbil. Idag finns det nästan inga publika laddplatser i Partille. Med den här satsningen blir möjligheterna att ladda sin bil på en plats nära bostaden mycket större, säger Mikael Jednell, vice vd Partille Energi och energichef på Partillebo.

I Partille har Partille Energi och Partillebo gemensamt tagit fram ett koncept för kvartersladdning och identifierat ett antal lämpliga platser, bland annat i centrala Partille, Björndammen, Oxled och Ljungkullen. Byggnationen av de första laddstationerna påbörjas efter sommaren.

Västra Götalandsregionen för också dialog med aktörer i flera kommuner som förbereder för att kunna ansöka om liknande stöd för koncept kvartersladdning.

För mer information kontakta:

Kristina Jonäng, ordförande regionutvecklingsnämnden Västra Götalandsregionen
Tel: 070-867 16 21
E-post: kristina.jonang@vgregion.se

Dan Sandén, teknisk chef, Framtiden
Tel: 0705-21 08 51
E-post: dan.sanden@framtiden.se

Cecilia Erdalen, presschef, Göteborg Energi
Tel: 0704- 66 04 28
E-post: cecilia.erdalen@goteborgenergi.se

Mikael Jednell, chef Energi/vice VD på Partille Energi
Tel: 0708-85 94 63
E-post: mikael.jednell@partillebo.se

Fakta elektrifiering:

Kraftsamling elektrifiering, där satsningen på laddinfrastruktur ingår, är en av fyra kraftsamlingar i Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021–2030 som ska stärka samverkan och öka takten inom ett område. Läs mer på vgregion.se/kraftsamlingar

Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021–2030 anger mål och riktning för det gemensamma regionala utvecklingsarbetet. Läs mer om strategin på vgregion.se/vg2030

Västra Götalandsregionens regionutvecklingsnämnd har ansvaret för att finansiera insatser för att främja tillväxt och utveckling i Västra Götaland. Satsningarna görs inom ramen för de olika strategier och program som finns, bland annat Vision Västra Götaland, den regionala utvecklingsstrategin 2021-2030, program för hållbar utveckling och olika EU-program.
I nämndens uppdrag ingår även att hantera en stor del av statens insatser för region- och näringslivsutveckling och för bredbandsutbyggnad.
Regionutvecklingsnämnden ansvarar också för uppdragsbeskrivning och finansiering av olika hel- eller delägda bolag och verksamheter som till exempel Turistrådet Västsverige, Almi Företagspartner Väst, naturbruksskolor, Film i Väst, Stenebyskolan och Dalslands Kanal.

Handlingar finns på www.vgregion.se/run

Följ oss på LinkedIn Regional utveckling: Overview | LinkedIn

Följ oss på Facebook www.facebook.com/UtvecklingVastraGotaland

​Följ oss på Twitter twitter.com/VGR_regionalutv

Presskontakter

Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99