Den psykiska ohälsan hos våra barn och unga ökar. Att 3 091 elever i Västra Götaland gick ut grundskolan utan behörighet till gymnasiet under 2018 är ett hot mot såväl livskvalitet och hälsa som tillväxt och kompetensförsörjning. På årets folkhälsokonferens är temat ”Fullföljda studier – för liv och framtid!” eftersom vi vet att en fullständig skolgång är en nyckelfaktor för att våra barn och unga ska lyckas i framtiden.

– Barn och unga utan fullföljd skolgång har högre grad av fysisk och psykisk ohälsa, har svårare att få arbete och har en kortare livslängd. Det förebyggande arbetet för att våra ungdomar ska lyckas i skolan är avgörande för deras framtid, säger Charlotte Nordström (M) ordförande i beredningen för folkhälsa och social hållbarhet.

Skolan har huvudansvar för att skapa goda studieresultat, men skolmisslyckande är en komplex problematik där många av samhällets aktörer kan bidra för att skapa bättre förutsättningar för barn och unga att fullfölja grundskole- och gymnasieutbildning.

– En positiv uppväxt för våra barn och unga är en framtidsfråga som berör hela Västra Götaland, såväl regionen, kommunerna, akademin och idéburen sektor, säger Elisabeth Rahmberg, folkhälsochef på Västra Götalandsregionen.

Detta är bakgrunden till årets folkhälsokonferens som Västra Götalandsregionen anordnar i Göteborg den 26 februari med cirka 500 deltagare från hela länet. Nationellt kända föreläsare som Jonas Hassen Khemiri (författare & debattör), Katti Hoflin (Läsdelegationen & VGR) och Sven Bremberg (Karolinska institutet) blandas med mer lokala och regionala exempel på insatser för att främja barn och ungas skolframgång och psykiska hälsa. Särskilt fokus under dagen läggs på psykisk ohälsa och språkutveckling.

– Konferensen är redan fullbokad, vilket tydligt visar hur aktuella dessa frågor är. Sjunkande skolresultat och ökad psykisk ohälsa hos barn och unga är akuta frågor som måste åtgärdas, avslutar Elisabeth Rahmberg, folkhälsochef på Västra Götalandsregionen.

Konferensen Fullföljda studier – För liv och framtid!

  • Tisdag 26 februari 2019
  • Klockan 9:30-16:00
  • Radisson Blu Scandinavia Hotel, Göteborg
  • Inbjudan
  • Press och media anmäler deltagande till kontaktperson nedan

Kontaktperson

Ylva Bryngelsson – processledare fullföljda studier
Tel: 0700-20 77 37
E-post: ylva.bryngelsson@vgregion.se


Bifogade filer

 shutterstock 778050412

Presskontakter

Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99

Anna Liljenberg

Presschef

presstjansten@vgregion.se

Björn Johansson

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Ingrid Lord

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Anders Sandahl

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se