Industriell verksamhet handlar om många delar, med olika slags typer av arbete och med stor variation. Dagens industri och framtidens tillverkning blir också mer och mer intresserad av att ha en flexibel produktion. Det ställer krav på fabriker att snabbt kunna ställa om till nya produktvarianter för att vara konkurrenskraftig. Projektet Production for future är med och visar hur i en ny minifabrik på Lindholmen.

Fotograf/Källa: GTC

Skapar och sprider kunskap kring hållbar produktion

Minifabriker har varit en central del i projektet för att skapa kunskap inom industriell digitalisering och sprida den vidare inom industrin och skolor för att hjälpa svensk industri att bli mer konkurrenskraftig, kompetensutveckla medarbetare i industrin samt för att få fler unga att bli intresserade av teknik. Alltifrån att utveckla innehåll till upplevelsebaserade workshops, där just minifabriker används för att visa möjligheter med digitalisering till praktiska studentarbeten som genomförs ihop med näringsliv, akademi och forskningsinstitut. Andra delar handlar om att samla och sprida forskningsresultat och goda företagsexempel inom teknik, mångfald och hållbarhet.

En ambition som genomsyrar hela projektet är att skapa förebilder, där unga personer lärs upp och bygger och underhåller minifabrikerna med verklig och industriellt relevant teknik, där robotar och programmeringsspråk används. De agerar sedan ambassadörer i mötet med yngre skolelever men också lärare, som deltar i workshops och utbildningsinsatser. Utrustningen i minifabrikerna, som i flera fall är mycket kostsamma, har medverkande företag stått för.

Öka intresset för industrijobb bland unga och förbättra konkurrenskraften i industrin

Västra Götalandsregionen (VGR) satsar 4 500 000 kronor på Production for future för att stödja arbetet med att sprida kunskap och skapa lösningar för en hållbar produktion. Fokus är på aktiviteter som bidrar till kompetenshöjning och attitydförändring inom mångfald, hållbarhet och teknik samt visar på möjligheter med digitalisering.

- Vi måste arbeta på nya sätt för att öka intresset för industrijobb bland unga och förbättra konkurrenskraften i industrin, säger Kristina Jonäng, (C) ordförande i regionutvecklingsnämnden.

VGR har länge finansierat projekt för att stimulera ungas intresse av teknik och industri och antalet sökande har stadigt ökat de senaste tio åren. Production for future bygger bland annat vidare på projektet Smarta fabriker som VGR finansierat sedan 2017 med totalt 11 000 000 kronor.

Kontakt:
Kristina Jonäng (C), ordförande regionutvecklingsnämnden
Telefon: 070-867 16 21
E-post: kristina.jonang@vgregion.se

Länkar:
https://www.goteborgstekniskacollege.se/projekt/production-for-future
https://www.productionforfuture.com/

Bakgrund:
Production for future är ett projekt kring hållbarhet och mångfald inom industrin och drivs av Göteborgs Tekniska College och är en fortsättning på projektet Smarta Fabriker. Production for future är icke-vinstdrivande och finansieras av Vinnova, Västra Götalandsregionen och olika partnerföretag såsom Volvo Group, Ericsson och ABB.

Fakta:
Västra Götalandsregionen gör flera insatser inom ramen för regionutvecklingsnämndens program för utbildning och arbetsmarknad och ett av insatsområdena handlar om att stärka barns och ungas intresse för naturvetenskap och teknik, som syftar till att fler unga ska bedriva studier och på sikt vara yrkesverksamma inom naturvetenskap, teknik och matematik vilket är en förutsättning för att klara den framtida kompetensförsörjningen i regionen.

Västra Götalandsregionens regionutvecklingsnämnd har ansvaret för att finansiera insatser för att främja tillväxt och utveckling i Västra Götaland. Satsningarna görs inom ramen för de olika strategier och program som finns, bland annat Vision Västra Götaland, den regionala utvecklingsstrategin 2021-2030, program för hållbar utveckling och olika EU-program.
I nämndens uppdrag ingår även att hantera en stor del av statens insatser för region- och näringslivsutveckling och för bredbandsutbyggnad.
Regionutvecklingsnämnden ansvarar också för uppdragsbeskrivning och finansiering av olika hel- eller delägda bolag och verksamheter som till exempel Turistrådet Västsverige, Almi Företagspartner Väst, naturbruksskolor, Film i Väst, Stenebyskolan och Dalslands Kanal.

Handlingar finns på www.vgregion.se/run

Följ oss på LinkedIn Regional utveckling: Overview | LinkedIn

Följ oss på Facebook www.facebook.com/UtvecklingVastraGotaland

​Följ oss på Twitter twitter.com/VGR_regionalutv

Relaterade bilder

Presskontakter

Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99

Anna Liljenberg

Presschef

presstjansten@vgregion.se

Björn Johansson

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Ingrid Lord

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Anders Sandahl

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se