Bostadsort och skola avgör hur elever med läs- och skrivsvårigheter bemöts. Prins Carl Philip vill belysa de olika villkoren. På hans initiativ arrangeras den 9 mars ”En hearing om dyslexi”.

I Sverige saknas en nationell samsyn om hur barn och unga med läs- och skrivsvårigheter ska bemötas. Bostadsort och skola tillåts avgöra vilken hjälp eleverna får och vid vilken tidpunkt den ges. Bristerna har bland annat beskrivits i en rapport som Statens medicinska beredning (SBU) presenterade i augusti i fjol, samt i en demoskoputredning från 2013.

På Prins Carl Philips förfrågan arrangeras ”En hearing om dyslexi”. Syftet med hearingen är att belysa situationen för personer med läs- och skrivsvårigheter och dyslexi inom det svenska utbildningsväsendet. Under mötet hålls föreläsningar och en avslutande paneldiskussion. Hearingen arrangeras gemensamt av Svenska Dyslexiföreningen, Dyslexiförbundet FMLS, Föräldraföreningen för Dyslektiska barn och Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Särskild inbjudna är Skolinspektionen, Skolverket, Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting, Utbildningsdepartementet, Statens Beredning för Medicinsk Utvärdering, Universitetskanslersämbetet samt lärarförbunden.

Datum: Måndagen den 9 mars

Tid: Kl 12.30 16.30

Plats: Specialpedagogiska skolmyndigheten, Rålambsvägen 32 B, Stockholm.

Intresset är stort för hearingen som invigs av prins Carl Philip, och Dyslexiförbundet FMLS har fått in många anmälningar från privatpersoner. Men, mötet riktar sig till stat, kommun och landsting. Privatpersoner får istället ta del av det via media. Antalet platser är starkt begränsat och arrangörerna kommer därför att ta det slutgiltiga beslutet om vem som kommer att delta vid hearingen.

För ackreditering och mer information kontakta:

Eva Hedberg

Dyslexiförbundet FMLS

eva.hedberg@dyslexi.org

08-6651705

eller

Ulrika Näsholm

Informationssekreterare Kungl. Hovstaterna

ulrika.nasholm@royalcourt.se

Bilagor:

  • Program
  • Sammanfattning av SBU:s rapport ”Dyslexi hos barn och ungdomar”
  • Resultat av demoskops undersökning ”Kommunernas hantering av läs- och skrivsvårigheter”


Presskontakter

Helene Kindstedt

Kanslichef

helene.kindstedt@dyslexi.org

08-665 17 08

   073 415 77 88

Ester Hedberg

pressansvarig

ester.hedberg@dyslexi.org

070-867 29 12

Helena Borges

Projektledare

helena.borges@dyslexi.org

   0706727780

Sara Rydin

Kommunikatör

sara.rydin@dyslexi.org

   +46 73 725 69 19