Drottning Silvias barnsjukhus är utsett till vinnare i European Healthcare Design Awards i kategorin Interior Design and the Arts. Utmärkelsen är ett bevis på att barnsjukhuset inspirerar och bidrar globalt till utvecklingen av innovativa och kreativa vårdmiljöer.

Landskap ©Jesper Nyrén/Bildupphovsrätt 2022 Foto: Paul Björkman Fotograf/Källa: Paul Björkman

European Healthcare Design (EHD) Awards är ett av världens mest prestigefyllda arkitekturpris inom vårdarkitektur. Det hyllar och uppmärksammar yrkesmässig och forskningsmässig kompetens inom utformning av vårdmiljöer. Utmärkelserna förespråkar vårdmiljöer som främjar hälsa, välbefinnande och kvalitet, samtidigt som de stöder leveransen av vård på ett tillgängligt, hållbart och jämlikt sätt.

– På Drottning Silvias barnsjukhus bedriver vi högspecialiserad sjukvård, och arkitekterna har lyckats kombinera bra miljöer för vår verksamhet med bra miljöer för barnen. Läkande miljöer är särskilt viktigt för barn som vistas länge på sjukhus. Dessutom har arkitekterna skapat väldigt trevliga lokaler att arbeta i, och personalen är ju vår viktigaste resurs, säger Mats Synnergren verksamhetschef för Barnhjärtcentrum och överläkare barnhjärtkirurgi från Sahlgrenska Universitetssjukhuset. 

Fokus på barn och unga

Västfastigheters konstchef Eleonora Fors Szuba var konstprojektledare för Drottning Silvias barnsjukhus och berättar om att vi genom hela projektet haft fokus på såväl barnperspektivet som FN:s konvention om barnets rättigheter.

– I konstprojektet har vi arbetat för att placera ut konstverk som är tilltalande för de barn och ungdomar som vistas på barnsjukhuset. Dessutom ska verken vara en tillgång för fastigheten och ge ett mervärde till dess gestaltning. Det känns fantastiskt roligt att detta nu uppmärksammas internationellt, säger Eleonora Fors Szuba.

Det är ovanligt att gå så här långt för att tillgodose barn och ungdomars behov i vårdmiljöer. Och det har inte alltid varit enkelt.

– Utmaningen var att uppfylla de höga kraven på utrustning, hygien och effektivitet på ett sätt som inte "ser ut och känns" som ett traditionellt sjukhus. Medicinsk professionalism i kombination med avdramatiserande lekfullhet optimerar vården och återhämtningen, säger Susanna von Eyben, ansvarig inredningsarkitekt på White.

Fakta

Fem konstverk har beställts och skaptas specifikt för platsen och sjukhuset.

  • Symbios – Människan och naturen av Joakim Ojanen
  • Landskap av Jesper Nyrén som består av mönster i fasadglas, målning av interiör, samt skulpturer innanför och utanför huvudentrén.
  • Äng av Astrid Krogh är ett mönster som fungerar som insynsskydd i ett fasadglas
  • Långsnöre av Albin Karlssons är en bollbana i en stor ljusgård.
  • Flora, Fauna och Göta av Nacho Tatjer består av flera delar, bland annat bokstäver i ett antal skyltar, reliefer i keramik och illustrationer som är utplacerade på flera olika avdelningar.

European healthcare design 2022

Västfastigheter är Västra Götalandsregionens fastighetsförvaltning. Vi bygger nytt, utvecklar och ansvarar för förvaltning och drift av  regionens viktigaste byggnader som sjukhus, resecentrum, depåer för kollektivtrafik samt skol- och kulturfastigheter. Vi är därmed en av Västsveriges största fastighetsförvaltare.

Presskontakter

Tina Norin

Presskontakt

tina.norin@vgregion.se

   0722 - 057145