På onsdag den 15 mars tar KSRR över den nya sorteringsanläggningen i Moskogen fullt ut.

Leverantören Optibag har fram tills nu ansvarat för driften och efter fyra veckors testkörning kan vi konstatera att anläggningen fungerar precis så bra som vi hoppades.

Utsorteringsgraden av de gröna påsarna ligger på 96 procent!

Tack vare att våra abonnenter är så duktiga på att sortera matavfallet har vi redan säkerställt att vi med råge kan leverera den mängd slurry och förbränningsavfall vi åtagit oss.

Vi hälsar er välkomna till en pressträff kring övertagandet med tillhörande visning av den nya sorteringsanläggningen.


Onsdag 15 mars 2017
Klockan 13.00

Samling i våghuset, KSRR:s anläggning Moskogen

Medverkande
Jan Fors, vd KSRR
Steve Sjögen (S) förbundsdirektionens ordförande
Stefan Holmertz, vd Optibag

Välkomna

Kontakt
Ulrika Bergström
Kommunikationsansvarig
076-135 38 20

Presskontakter

Madeleine Åkesson

Kommunikationsansvarig

madeleine.akesson@kretsloppsydost.se

   072-466 57 31

Maria Schade

Förbundsdirektör

maria.schade@kretsloppsydost.se

076-787 28 77