Pressträff inför nyöppnandet av basutställningen Forntidsresan – Niotusen år av människors spår på Västernorrlands museum. Torsdag den 18 november kl. 13.30

Spel om forntiden i utställningen

Under det gångna året har länsmuseets basutställning om forntiden genomgått en grundlig uppdatering. Utställningen erbjuder en interaktiv upplevelse fylld av spännande möten med forntidens människor i kontexten av det landskap, klimat och de levnadsvillkor som påverkade livet i Västernorrland.

Utöver att texter och föremål uppdaterats har ett interaktivt spel om forntiden adderats till utställningen som i första hand vänder sig till barn och ungdomar men självfallet passar för äldre att spela. Du kan testa spelet Crafthunter som kombinerar fysisk och digital aktivitet för att utforska hela utställningen som spelplan. Från istid till järnålder måste du förvandla landskapets knappa tillgångar till redskap för att överleva – som att göra upp eld, väva tyg och gjuta en bronsyxa. 
– Klarar du dig genom forntidens alla utmaningar?

Nyöppnandet av Forntidsresan är det första steget i en omfattande insats att bygga om länsmuseets tre stora basutställningar. Resterande delar ”Syn för sägen” och ”Moderna tider” kommer att revideras de kommande två åren.

 

Program:

13.30 Samling i museets foajé.

13.40 Kajsa Hartig, Avdelningschef Museiupplevelse och samlingar, hälsar välkommen och berättar om det utvecklingsarbete och den uppgradering av utställningen/utställningarna som gjorts och ska göras. 

13.45 Producent Mona Nilsson och antikvarie Sandra Klingberg berättar om några nyheter som spelet Craft Hunter och arbetet med att rekonstruera en stenålderskvinna, animerade filmer för barn och intervjuer med experter som berättar mer om några kunskapsområden.
Museets pedagogiska utvecklare, Sofia Eriksson-Bergström berättar om satsningen på lärmaterial för skolan

Museets arkeologer berättar om nya föremål i utställningen.
Madeleine Nilsson om ett unikt fynd av en järnkittel och en ämnesjärnsdepå i Valla, i Medelpad. Hon visar också en hästtand från Säbrå som daterats bronsålder, det äldsta fyndet av häst i norra Sverige.
Anton Uvelius berättar om två barngravar från järnåldern.
Maria Lindeberg berättar om några fynd från Bjästamon, Norrlands största utgrävning av en stenåldersboplats.

Visningen avslutas med frågor och svar på plats och fotografering.

Ca 14.15 Avrundning.

 

FAKTA: Forntidsresan – Niotusen år av människors spår

När inlandsisen drog sig tillbaka från Västernorrland flyttade de första människorna hit. Utställningen Forntidsresan tar besökaren med på en upptäcktsfärd genom sten-, brons- och järnålder med hjälp av arkeologernas fynd. Forntidens redskap och tekniker vittnar om hårda förutsättningar för att leva och bo och om nödvändiga kontakter med omvärlden. De berättar också om en livsstil som skapat balans mellan människa och natur, och om en förmåga att anpassa livet efter nya behov och i förändrade klimat. 

Under tusentals år har människor flyttat till det vi idag kallar Västernorrland och södra Saepmie. De första människorna kom hit för cirka 9 500 år sedan. De levde av att jaga, fiska och samla växter och bär och de flyttade runt mellan olika boplatser. Klimatet var varmare än idag.  Under årtusenden förändras förutsättningar för att leva och bo, och människan anpassar sig efter klimat och efter nya behov, hela tiden i möte med människor i närliggande områden och från mer fjärran platser. 

Den 20 november återöppnar museets utställning om forntiden under namnet Forntidsresan – Nio tusen år av människors spår. Utställningen byggdes ursprungligen på 1990-talet. I drygt ett år har arbetet pågått med att uppdatera, revidera och utveckla utställningen. Till stor del kommer besökarna att känna igen sig i historien om forntiden som den förmedlats tidigare, men också upptäcka en rad spännande nyheter.


I den reviderade utställningen lyfts forntidens berättelser fram i nya format. Genom nya utställningstexter, poddavsnitt och filmade intervjuer med experter kan besökaren skapa sig en bild av forntidens Västernorrland, men också stanna upp och fördjupa sig i unika fynd och platser.


Utställningen låter också barn utforska och uppleva kulturarvet på ett medskapande, kreativt och inspirerande sätt som stimulerar lustfyllt lärande. Forntiden presenteras dels genom små stationer i utställningen att upptäcka och utforska, dels genom animerade filmer. Utställningen kompletteras av ett lärmaterial för skolan på museets webbplats. 


Ett nyproducerat spel bjuder in till att göra en egen interaktiv forntidsresa och bli en del av historien. Spelet Crafthunter kombinerar fysisk och digital aktivitet för att utforska hela utställningen som spelplan. Från istid till järnålder måste du förvandla landskapets knappa tillgångar till redskap för att överleva – som att göra upp eld, väva tyg och gjuta en bronsyxa. Klarar du dig genom forntidens alla utmaningar?

En av de stora nyheterna i utställningen är ett pågående arbete med rekonstruktionen av en kvinna från stenåldern. Hon begravdes i Lagmansören i Medelpad, tillsammans med ett barn, under yngre stenålder i en unik stenkistgrav. Skeletten upptäcktes av arkeologer under tidigt 1900-tal och nu tas steget att lyfta fram berättelsen om kvinnan i utställningen Forntidsresan. Arbetet med rekonstruktionen pågår just nu, en skulptur i helkroppstorlek med tidstypiska kläder i skinn. Kvinnan från Lagmansören anländer till museet den 28/1 2022. Tills dess får besökarna följa processen att återskapa kvinnan i form av videodagböcker och en lerskulptur. 

 

Kontakt:

Kajsa Hartig 
Avdelningschef Museiupplevelser och samlingar
Kajsa.hartig@vnmuseum.se
072-244 36 02

Mona Nilsson
Antikvarie/Producent
Mona.nilsson@vnmuseum.se
073-071 56 93

 

PRESSBILDER:

Länk https://www.pressmachine.se/pressroom/view/vasternorrlands-museum

 

 

 

Om oss

Västernorrlands museum bevarar, utvecklar och tillgängliggör länets kulturarv och är ett viktigt besöksmål i länet. Verksamheten är omfattande och den publika delen innefattar utställningar, program och pedagogisk verksamhet. Museet äger också stora föremålssamlingar och arkiv och bedriver ett aktivt digitaliseringsarbete. Arkeologi, konservering och bebyggelseantikvarisk verksamhet är viktiga delar i vårt utåtriktade kulturarvsarbete.

Relaterade bilder