Torsdagen den 21 oktober invigs det om- och tillbyggda köket med tillhörande matsal samt den nya entrén vid Naturbruksskolan Svenljunga.

Fotograf/Källa: Timmie Melanoz

Naturbruksskolan Svenljunga byggdes och stod klar 1987 för 75 elever. De senaste åren har skolan varit inne i ett expansivt skede med många nya tillkomna elever samt många nya beräknade elever då skolan har ökat sin attraktionskraft med ny utrustning samt nya utgångar. Idag är det 115 elever inskrivna på skolan och med bakgrund till detta har en uppgradering och utbyggnad varit nödvändig. En om- och tillbyggnad av kök, matsal och entré genomfördes därmed under 2020. Den nya entrén bidrar också till att göra det tydligare var huvudingången är jämfört med hur det såg ut tidigare.

Datum för invigning har flyttats fram vid flera tillfällen på grund av pandemin men är nu planerad till torsdagen den 21 oktober.

Media inbjuds
Media är välkomna till invigningen.
Dag: 21 oktober 2021
Tid: Kl 09.30 - ca 10.15
Plats: Naturbruksskolan Svenljunga

Kontaktpersoner
Peter Nyman
Rektor
072-451 40 30
peter.nyman@vgregion.se

Malin Bergsten
Biträdande rektor, chef för kök, lokalvård, internat och fritid
070-557 20 36
malin.k.bergsten@vgregionen.se

 

På Naturbruksskolan Svenljunga utbildas elever och studenter på både gymnasie- vux- och YH-nivå inom naturbruk med inriktning mot skog och naturturism. På skolan finns stora arealer skog, vilthägn med vildsvin och hjort, en gedigen maskinpark och en anläggning för vilthantering. Naturbruksskolan Svenljunga är en del av Naturbruksförvaltningen, Västra Götalandsregionen som bedriver utbildning på gymnasie-, vuxen- och yh-nivå samt utvecklingsverksamhet inom naturbruk på flera platser i regionen.

Presskontakter

Jessica Dahlberg

Presskontakt

jessica.c.dahlberg@vgregion.se

   0730-98 37 02