Biogas är en av de mest miljövänliga energikällorna vi har. När den uppgraderas till fordonsgas kan den ersätta fossila drivmedel och ge stora klimatvinster. På Naturbruksskolan Sötåsen i Töreboda finns nu en anläggning som möjliggör just detta – att ta tillvara på gårdens restprodukter och i slutändan få ut fordonsgas som gårdens fordon kan tankas med.

Askfilteranläggningen på Naturbruksskolan Sötåsen i Töreboda Fotograf/Källa: Naturbruksförvaltningen

Anläggningen består av både rötkammare och en uppgraderingsanläggning med askfilterteknik som förädlar den råa biogasen till så hög kvalitet att den går att tanka fordon med.

- Det här öppnar upp för att små biogasproducenter på lantbruk och reningsverk ska kunna producera fossilfritt fordonsbränsle åt sig själva och en lokal marknad. I förlängningen hoppas vi att det kan bidra till att minska samhällets beroende av fossil energi samtidigt som det innebär nya affärsmöjligheter för små biogasproducenter säger Johan Andersson, forskare på RISE.

Anläggningen är också en testmiljö för fortsatt forskning och utveckling inom bioenergi. Den har byggts som en del av ett samverkansprojekt mellan Naturbruksförvaltningen Västra Götalandsregionen, RISE – Research Instututes of Sweden och Nordic gas solutions. Projektet och byggnationen är finansierade av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

- Samverkan mellan forskning, utbildning och näring är en viktig hörnsten för oss. Skolorna som plats med elever och personal ger kunskap för personal att förmedla till nuvarande och kommande elever, men också för elever som bär detta med sig i framtida arbeten inom den gröna näringen, säger Ulf Eriksson, ordförande för Naturbruksstyrelsen Västra Götalandsregionen.

Invigning och demonstration 7-8 september

Torsdagen den 8 september kl 14.00 invigs anläggningen på Sötåsen. Invigningen hålls av Ulf Eriksson, ordförande och Joakim Sjöling, vice ordförande för Naturbruksstyrelsen i Västra Götalandsregionen. Efter invigningen hålls en rundvandring där vi visar både biogas- och askfilteranläggningen. Media är välkomna att delta både vid invigningen och visningarna. Efter rundvandringen kommer det finnas möjlighet till enskilda intervjuer.  

Kvällen före, onsdagen den 7 september, hålls en demonstration av hur träaskan som används kan återföras till skogsmark och på så sätt sluta kretsloppet av viktiga mineraler och näringsämnen. Evenemanget hålls kl 17.00-19.00, demonstrationen av askspridning sker kl 18.00. Även detta evenemang hålls på Naturbruksskolan Sötåsen i Töreboda.


Med visionen "Vi utvecklar kompetens i världsklass för en hållbar framtid och det goda livet" driver Naturbruksförvaltningen utbildning inom ungdomsgymnasiet, särskolan, vuxenutbildningen och yrkeshögskolan. Skolorna Svenljunga, Sötåsen, Uddetorp och Biologiska Yrkeshögskolan (BYS) fungerar som kompetenscentra för de gröna näringarnas tillväxt och utveckling. Tillsammans med näringsliv och forskare driver förvaltningen energiprojekt och försöksverksamhet i framkant på skolorna. Naturbruksförvaltningen är en del av Västra Götalandsregionen.

Presskontakter

Sofie Liljegren

Presskontakt

sofie.liljegren@vgregion.se

   070-082 56 69