Även i år blir det drive-in-student på Naturbruksskolorna Sötåsen, Uddetorp, Svenljunga och Axevalla Hästcentrum. Firandet hålls i mindre grupper och anhöriga kommer till platsen i sina bilar och under hela firandet stannar kvar i eller intill bilen.

– Med erfarenhet från förra årets studentfirande, och de rekommendationer som gäller nu, hoppas vi att våra elever ska uppleva ett studentfirande tillsammans med klasskamrater och att anhöriga också får en möjlighet att vara med och fira på ett säkert sätt. Vi tror att det här alternativet ändå kommer att ge ett bra studentminne att blicka tillbaka på, berättar Bo Grenabo Tapper, skolchef på Naturbruksförvaltningen.   

Rent praktiskt går det till så att elevernas närstående får parkera sina bilar på en arrangerad yta på skolområdet och från bilen sedan följa elevernas utspring. Utspringen kommer ske i mindre grupper där eleverna springer ut i omgångar. Efter utspringen ansluter eleverna till respektive bil för att följa med hem med sina anhöriga. För att släkt och vänner som inte kan vara på plats ändå ska kunna följa firandet så kommer avslutningen att livesändas på skolornas Facebooksidor. På så sätt är förhoppningen att anhöriga ändå ska kunna vara delaktiga i studentdagen. 

Media välkomna
Media är välkomna till skolorna onsdag 16 juni under utspringen utomhus. Se tider för respektive skolan nedan. Föranmälan till presskontakt Lena Akilles krävs.

Ungefärliga tider för utspring:
Axevalla Hästcentrum                 Kl. 11.45
Naturbruksskolan Svenljunga     Kl. 10.45, 13.45
Naturbruksskolan Sötåsen          Kl. 10.00, 11.30, 13.00
Naturbruksskolan Uddetorp        Kl. 12.00

Kontakt 
Bo Grenabo Tapper, skolchef
070-0824517
bo.tapper@vgregion.se

Lena Akilles, presskontakt
070-0825669
lena.akilles@vgregion.se

 


Med visionen "Vi utvecklar kompetens i världsklass för en hållbar framtid och det goda livet" driver Naturbruksförvaltningen utbildning inom ungdomsgymnasiet, särskolan, vuxenutbildningen och yrkeshögskolan. Skolorna Svenljunga, Sötåsen, Uddetorp och Biologiska Yrkeshögskolan (BYS) fungerar som kompetenscentra för de gröna näringarnas tillväxt och utveckling. Tillsammans med näringsliv och forskare driver förvaltningen energiprojekt och försöksverksamhet i framkant på skolorna. Naturbruksförvaltningen är en del av Västra Götalandsregionen.

Presskontakter

Jessica Dahlberg

Presskontakt

jessica.c.dahlberg@vgregion.se

   0730-98 37 02

Maria Kvarnmarker

Kommunikationschef

maria.kvarnmarker@vgregion.se

   070-0823527