Möt representanter från politiken, forskningen, kommunen och rektorer, som under en eftermiddag diskuterar hur ansvaret för barns och elevers utveckling och resultat ser ut, och framför allt kan bli bättre.

Ett av de viktigaste områdena är tillit och tilltro i styrningskedjan – hur ser den lokala huvudmannanivån på det? Vilken bild har aktiva skolledare? Hur ser våra nationella skolpolitiker på ansvarsfrågan.

Möt representanter från politiken, forskningen, kommunen och rektorer, som under en eftermiddag diskuterar hur ansvaret för barns och elevers utveckling och resultat ser ut, och framför allt kan bli bättre.

Program:

14.00-14.20 Matz Nilsson. Välkommen och t.ex varför behövs skolledaren14.20-15.00 Lars Svedberg. Vilken roll har skolledaren för skolans resultat.15.00-15.30 Fika.15.30-16.00 "Så kan vi stötta skolledaren i det pedagogiska ledarskapet"Birgitta Pettersson. Utbildningsdirektör Uppsala kommunCaroline Andersson. kommunalråd med ansvar för utbildning och kultur16.00-16.15 Skolledare - Detta stöd eller ansvar behöver vi från ansvariga16.15.16.30 Matz Nilsson Avslutning

Massmedia varmt välkomna!

Presskontakter

Kerstin Weyler

Chefredaktör

kerstin.weyler@skolledarna.se

08-56706200

08-56706201

   0709-676201

Matz Nilsson

Förbundsordförande

matz.nilsson@skolledarna.se

08-56706200

08-56706203

   070-332 53 99

Lena Linnerborg

Utbildningspolitisk chef

lena.linnerborg@skolledarna.se

08-56706200

08-56706209

   0706-176209

Eva Ahlberg

Förbundssekreterare

eva.ahlberg@skolledarna.se

08-56706200

08-56706208

   0709-676208

Monika Elowson

Chefsförhandlare/rådgivare

monika.elowson@skolledarna.se

08-56706200

08-56706206

   0709-676206

Maria Andrén Bergström

Förbundsdirektör

maria.bergstrom@skolledarna.se

08-56706200

08-56706207

   0706-746207