Lena Hallengren, S, ordf utb utsk, Camilla Waltersson Grönvall, M, ledamot utb utsk, Karin Pleijel, MP och Helene Odenjung, FP, Göteborgs stad samt Marcus Strömberg, vd Academedia, diskuterar tillsammans med förbundsordförande Matz Nilsson och några rektorer om hur ansvaret för barns och elevers utveckling och resultat ser ut, och framför allt kan bli bättre, både i Göteborg och i landet i stort?

Nu arrangerar Sveriges Skolledarförbund Ansvarskonferens, för första gången i Göteborg.

Lena Hallengren, S, ordförande i utbildningsutskottet, Camilla Waltersson Grönvall, M, utbildningspolitisk talesperson och ledamot av utbildningsutskottet, Karin Pleijel, MP och Helene Odenjung, FP, Göteborgs stad samt Marcus Strömberg, vd Academedia, diskuterar tillsammans med förbundsordförande Matz Nilsson och några rektorer om hur ansvaret för barns och elevers utveckling och resultat ser ut, och framför allt kan bli bättre, både i Göteborg och i landet i stort?

Tid: tisdagen den 3 februari 13.30-16.30

Plats: Folkets hus, Ellös, Olof Palmes plats 3, Göteborg.

Kontakt: Förbundsordförande Matz Nilsson 0703-32 53 99.

Media mycket välkomna!

Presskontakter

Kerstin Weyler

Chefredaktör

kerstin.weyler@skolledarna.se

08-56706200

08-56706201

   0709-676201

Matz Nilsson

Förbundsordförande

matz.nilsson@skolledarna.se

08-56706200

08-56706203

   070-332 53 99

Lena Linnerborg

Utbildningspolitisk chef

lena.linnerborg@skolledarna.se

08-56706200

08-56706209

   0706-176209

Eva Ahlberg

Förbundssekreterare

eva.ahlberg@skolledarna.se

08-56706200

08-56706208

   0709-676208

Monika Elowson

Chefsförhandlare/rådgivare

monika.elowson@skolledarna.se

08-56706200

08-56706206

   0709-676206

Maria Andrén Bergström

Förbundsdirektör

maria.bergstrom@skolledarna.se

08-56706200

08-56706207

   0706-746207