Nu firar Västerbotten vår demokrati. Mellan den 16–21 augusti kommer Länsstyrelsen i Västerbotten att stå värd för Demokratistugan i samverkan med kommunerna i Dorotea och Robertsfors.

Demokratistugan är ett mobilt kunskapscenter som turnerar i hela Sverige för att locka till nyfikenhet kring vår demokrati, upplysa besökare om demokratins olika aspekter och vara en interaktiv yta för demokratiaktiviteter.

Det blir ett varierat program med utgångspunkt i att det är 100 år sedan Sverige införde rösträtt för kvinnor i allmänna val.  Programmet belyser också varför demokratin är värd att värna och stärka nu och framåt.

Kommittén Demokratin 100 år har av regeringen fått i uppdrag att skapa aktiviteter för en stark demokrati. Insatserna samlas under rubriken Vår demokrati – värd att värna varje dag.

I juni undertecknade Länsstyrelsen, ett antal av länets kommuner, och Umeå universitet Deklaration för en stark demokrati.

Aktiviteterna i Dorotea och Robertsfors är nästa inslag under märkesåret – präglade av lokalt engagemang med program utformade av föreningar, kommuner, politiska partier och lokala organisationer av olika slag.

Bland aktiviteterna i demokratistugan, som utformas och planeras lokalt, återfinns seminarier, workshops, och liknande aktiviteter om olika perspektiv på demokrati. Det kommer att vara möjligt att delta i ett antal programpunkter digitalt. 

Dorotea
Demokratistugan i Dorotea invigs på måndag den 16 augusti klockan 12.00. Demokratiambassadör

Lena Posner-Körösi finns på plats för att inviga stuga som också har Sverigepremiär i Dorotea. Från Länsstyrelsen medverkar länsråd Lars Lustig.

Efter invigningen väntar ett mångfacetterat program som bland annat innehåller konstworkshops, utställningar, och dialogmöten.

Robertsfors
Efter tre dagar i Dorotea öppnar demokratistugan återigen, denna gång i Robertsfors. Invigningen sker i formen av ett panelsamtal. Medverkar gör landshövding Helene Hellmark Knutsson tillsammans med kommunstyrelsens ordförande Patrik Nilsson och kommunstyrelsens vice ordförande Lars Tängden.

Programmet är också tillgängligt via Länsstyrelsens externwebb:
Demokratistugan i Västerbotten | Länsstyrelsen Västerbotten (lansstyrelsen.se)

Länsstyrelsen kommer att sända inslag från ett urval av aktiviteterna i myndighetens sociala kanaler.

För mer information kontakta:
Therese Bjursell
010-225 43 22
therese.bjursell@lansstyrelsen.se

Gunilla Lyren
Informatör
Robertsfors kommun
0934-141 22
gunilla.lyren@robertsfors.se

Hanna Gimbergsson
Kommunikatör
Dorotea kommun
073-803 70 45
hanna.gimbergsson@dorotea.se

Jörgen Boman
Kommunikationschef
Länsstyrelsen Västerbotten
070-669 00 10
jorgen.boman@lansstyrelsen.se


 


 

Presskontakter

Jörgen Boman

Kommunikationschef och presskontakt

jorgen.boman@lansstyrelsen.se

070-669 00 10

   070-669 00 10