Idag kom besked från regeringen om att mellanlagret för kärnavfall kommer att utökas och att frågan om mellanlagring ska hanteras separat. Ett beslut som Jordens Vänner tillsammans med Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning välkomnar.

 

I januari 2018 lyfte Mark- och miljödomstolen att de kopparkapslar som utreds för slutförvaring av kärnbränsleavfall inte är tillförlitliga. Sedan dess har flera problem med kapslarna förts fram och påtryckningar har gjorts för ett nytt regeringsbeslut om huruvida mellanlagret Clab i Oskarshamn ska kunna fortsätta att användas eller ej i väntan på besked om slutförvar. Samtidigt har kärnkraftsindustrin pekat på att mellanlagret, där man lagrar allt kärnavfall i Sverige, håller på att bli fullt. Man har menat att kärnreaktorer kommer att behöva stängas tillfälligt och att detta skulle leda till en elkris i landet. MKG har hela tiden argumenterat för att beslut om slutförvaret inte kan ske förrän man tryggat ett säkert sådant. Man har även drivit att denna process behöver få ta tid och att klarläggandet kring mellanlagringen i Oskarshamn behöver brytas ut från den större utredningen. Idag kom alltså beskedet att kapaciteten i Clab kommer att utökas från 8000 till 11 000 ton och att frågan om mellanlagret ska hanteras som en separat utredning. Något som gör att utredningen av slutförvaret får mer tid och resurser och därmed ökar möjligheterna för en pålitlig förvaring av kärnavfall i Sverige.  

 

Presskontakt: Lovis Agestam, kommunikatör Jordens Vänner, lovis@jordensvanner.se