Sveriges Skolledarförbunds ordförande Matz Nilsson glädjer sig åt de förbättringar av svenska elevers skolresultat som senaste Pisa-mätningen visar men varnar samtidigt för tecknen på att elevers socioekonomiska bakgrund visar sig på allt större betydelse.

- Det känns mycket bra att vi nu kan vara säkra på att vi ser en vändning i skolresultaten. Skolledare och lärare har arbetat hårt tillsammans med eleverna för att förändra och förbättra utbildningen. Det här är ett kvitto på att vi är på rätt väg.

Så kommenterar Matz Nilsson, ordförande i Sveriges Skolledarförbund, Skolverkets redovisning av resultatet i senaste PISA-mätningen. Han varnar samtidigt för att det finns oroande signaler på att skolan misslyckas med sitt kompensatoriska uppdrag. Elevernas bakgrund betyder allt mer för skolframgången.

- Att betydelsen av elevernas socioekonomiska bakgrunder fortsätter att öka är mycket oroande. Det handlar om systemfrågor som politiker på alla nivåer måste ta på största allvar. Här krävs fortsatta reformer och en nationell samling för skolan över partigränserna för att vända utvecklingen, säger Matz Nilsson.

Presskontakter

Kerstin Weyler

Chefredaktör

kerstin.weyler@skolledarna.se

08-56706200

08-56706201

   0709-676201

Matz Nilsson

Förbundsordförande

matz.nilsson@skolledarna.se

08-56706200

08-56706203

   070-332 53 99

Lena Linnerborg

Utbildningspolitisk chef

lena.linnerborg@skolledarna.se

08-56706200

08-56706209

   0706-176209

Eva Ahlberg

Förbundssekreterare

eva.ahlberg@skolledarna.se

08-56706200

08-56706208

   0709-676208

Monika Elowson

Chefsförhandlare/rådgivare

monika.elowson@skolledarna.se

08-56706200

08-56706206

   0709-676206

Maria Andrén Bergström

Förbundsdirektör

maria.bergstrom@skolledarna.se

08-56706200

08-56706207

   0706-746207