Andelen kommuner och regioner med ekologiska mål har minskat kraftigt under de senaste åren. Ekomatcentrum har undersökt hur de nedmonterade ekomålen har påverkats av det politiska styret.

Offentlig sektor har länge varit ledande vad gäller ekologiska livsmedelsinköp i Sverige. 2021 var 38 procent av livsmedelsinköpen i offentlig sektor ekologiska. En viktig faktor, som har drivit utvecklingen mot dagens höga andel ekologiskt i offentliga måltider, har varit det nationellt antagna målet för ekologiskt. Ekomatcentrum har kunnat konstatera att det finns en klar signifikans mellan höga ekomål och höga ekoinköp.

2017 hade hela 88 procent av landets kommuner och regioner mål för att köpa ekologiska livsmedel. Men under den senaste mandatperioden har andelen med ekomål minskat med hela 21 procentenheter, från 88 procent 2017 till 67 procent 2021. Enligt Sveriges Kommuner och Landstings årliga statistik framgår att det politiska styret bestått av en borgerlig* koalition i 55 procent av de kommuner och regioner som nedmonterat sina ekomål. 10 procent har haft ett vänster styre* och i 32 procent av kommuner och regioner har det funnits ett gränsöverskridande* styre. Ekomatcentrum konstaterar att majoriteten av de kommuner som monterat ner ekomålen, hela 87 procent, har ett borgerligt styre eller borgerligt inflytande i kommunfullmäktige.

"Det är mycket viktigt att offentlig sektor fortsätter att arbeta med ekomål och att samtliga partier ser vikten av det." säger Mimi Dekker, Verksamhetsledare Ekomatcentrum.

 

 

*Enligt definition av Sveriges Kommuner och Landsting:
Med borgerligt styre avses ett styre där ett eller flera borgerliga partier ingår.

 

Med vänsterstyre avses ett styre där S och/eller V ingår.

   

 

I ett blocköverskridande styre ingår ett eller flera borgerliga partier samt S och/eller V.

 

Lokala partier och miljöpartiet kan ingå i alla typer av styren.

   

 

Med övrigt styre avses ett styre med enbart SD eller SD och ett eller
flera andra partier samt styre med enbart ett eller flera icke riksdagspartier.

 

Presskontakter

Eva Fröman

Ordförande

eva@ekomatcentrum.se

070-779 59 90

Mimi Dekker

Verksamhetsledare

mimi@ekomatcentrum.se

   076-277 00 30