Den 2 juni föreläser polska och tyska ambassadörerna i Södertörns högskolas bibliotek. Samtidigt invigs två internationella utställningar från de båda länderna som skildrar Europas dramatiska 1900-tal. Den tyska utställningen skildrar demokrati och diktatur i 1900-talets Europa och den polska skildrar det dramatiska 1980-talet från de fackliga demonstrationerna till Polens första halvfria val.

Den 2 juni klockan 13.00 föreläser Harald Kindermann, Tysklands ambassadör i Sverige och Adam Hałaciński, Polens ambassadör i Sverige på temat “Poland and Germany: The Logic of European Integration” i Södertörns högskolas bibliotek. Efter föreläsningen följer en diskussion med publiken, som modereras av Péter Balogh från Södertörns högskola.

Samtidigt invigs två utställningar från de båda länderna om den dramatiska 1900-talshistorien vilka har turnerat runt i Europa – men i och med dubbelutställningen vid Södertörns högskola möts de för första gången. Utställningarna visas för alla intresserade fram till slutet av juni i Södertörns högskolas bibliotek.

Den tyska utställningen “Dictatorship and Democracy in the Age of Extremes: Spotlights on the History of Europe in the Twentieth Century” handlar om demokrati och diktatur i 1900-talets Europa. Under 2014 inträffar flera årsdagar som speglar länkarna i Europas länders historia; 100-årsdagen av utbrottet av första världskriget, det är 75 år sedan andra världskrigets början, 25 år sedan den fredliga revolutionen 1989 och 10 år sedan utvidgningen österut av Europeiska unionen. Utställningen skildrar Europas nittonhundratal som en dramatisk historia om kampen mellan frihet och tyranni, demokrati och diktatur.

Den polska utställningen “From Solidarity to the Round Table” skildrar utvecklingen i Polen från 1979, då påven besökte i Warszawa vilket 1980 följdes av de första strejkerna, under en tid då 10 miljoner polacker var knutna till fackföreningsrörelsen. Utställningen följer sedan förloppet fram till det första halvfria valet i Polen 1989, vars 25-årsjubileum firas stort i landet i år. I år firas även 10-årsdagen av Polens EU-invigning.

Polens, Tysklands och övriga Europas tätt sammanflätade 1900-tal skildras både i utställningarna och de båda ländernas Sverigeambassadörers gemensamma föreläsning.

När? Måndagen den 2 juni klockan13.00 - 15.00, från klockan 15 och framåt mingel med snacks, något att dricka och möjlighet att titta på utställningarna. Utställningarna är öppna under juni månad.

Var? Södertörns högskolas bibliotek, entréplanet, Alfred Nobels allé 11, Flemingsberg

Arrangörer är Europaprogrammet på Södertörns högskola, Tysklands ambassad i Stockholm, Polens ambassad i Stockholm, Södertörns högskolebibliotek och Centre for Baltic and East European Studies (CBEES) vid Södertörns högskola.

Presskontakter

Jenny Tirén Berg

Kommunikatör

jenny.tiren.berg@sh.se

   072-236 05 43

Sophia Nilsson

Forskningskommunikatör

sophia.nilsson@sh.se

08-6084000

0722-101453

Emma Williams

Forskningskommunikatör

emma.williams@sh.se

0722088876