Pilgrimsliv, Handbok för vandrare finns nu i en reviderad och omarbetad utgåva med två nya kapitel, ett med Hans-Erik Lindströms livsberättelse och ett om pilgrimsstaven som ska vara ett stöd för pilgrimen under livet.

Omslag Pilgrimsliv Fotograf/Källa: Omslag Anna Larsson

Pilgrimsliv vänder sig till den som är intresserad av pilgrimsvandringen som idé. Boken innehåller tre delar; pilgrimens historia och omvärld, en tolkning av pilgrimens själ och teologi samt en avslutande del om det praktiska kring en pilgrimsvandring. Handboken vänder sig till den enskilde och grupper som vill ha stöd för att börja eller fortsätta med pilgrimsvandring.

I anslutning till de olika kapitlen finns frågeställningar till texten och i slutet av boken finns ett kapitel som riktar sig till de som vill använda boken i kurssammanhang.

Denna reviderade utgåva innehåller de två nya kapitlen, En pilgrims berättelse samt Pilgrimsstaven. Dessutom finns i denna utgåva nya texter av sju medskribenter: Ylva Eggehorn, moder Katarina, Anders Arborelius, Martin Lönnebo, Anna Alebo, Peter Halldorf och KG Hammar.

 

Hans-Erik Lindström är pilgrimspräst och författare och byggde upp Pilgrimscentrum i Vadstena.

 

Produktinformation

Titel: Pilgrimsliv, Handbok för vandrare

Författare: Hans-Erik Lindström

Förlag: Verbum AB

Omslag: Anna Larsson

ISBN: 978-91-526-3900-9

Pris från: 268 kr

 

Verbum skapar, distribuerar och marknadsför produkter och tjänster i tryckta och digitala kanaler mot den kyrkliga marknaden. Genom gediget kunnande om församlingarnas behov levererar vi relevant och värdeskapande innehåll. Vår målsättning är att hjälpa församlingarna att stärka sina verksamheter och nå sina mål.


Presskontakter

Åsa Svedin

Marknads- och säljansvarig

asa.svedin@verbum.se

   070 193 82 28