Tandhälsoförbundet ställde under juni månad frågor till riksdagens partier om tandvård. Det parti som blev ”bäst” gällande våra frågor är Liberalerna och sämst blev Socialdemokraterna och Kristdemokraterna. - Dock är det svårt att ge några rekommendationer då inget parti är riktigt bra, säger Tandhälsoförbundets (Tf:s) ordförande Ann-Marie Lidmark.

Positivt är att alla partier utom Moderaterna vill att tandvården på sikt ska ingå i hälso- och sjukvårdens högkostnadsskydd. Reformen har alltså förutsättningar att kunna genomföras, vilket skulle innebära att ett års tandvård aldrig överstiger en dryg tusenlapp.

Dock är endast Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna (enligt pressmeddelande under augusti månad) beredda att avsätta budgetmedel för reformen. Socialdemokraterna och Liberalerna har inte tagit ställning i frågan. 

Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna däremot säger ett tydligt nej till att under mandatperioden avsätta budgetmedel till reformen.

- Dessa partier kommer därför med stor sannolikhet motarbeta en mer jämlik tandvård och är denna fråga viktig har det betydelse var man lägger sin röst, säger Ann-Marie Lidmark, ordförande i Tf.

Amalgamfrågan
Inget parti är beredd att arbeta för gratis byte av amalgamfyllningar till mindre giftiga material. Socialdemokraterna, Moderaterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna har sagt tydligt nej i denna fråga medan övriga partier inte tagit ställning. Detta trots att samtliga partier utom Miljöpartiet, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna anser att amalgam är en hälsorisk för känsliga grupper.

Valresultatet kan dock få betydelse för om Socialstyrelsen under nästa mandatperiod får i uppgift att ta fram riktlinjer för säker borttagning av amalgam. Liberalerna, Moderaterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna svarar ja på den frågan. Övriga har inte tagit ställning.

Stärkt lagstiftning för tandvårdspatienten
Gällande att stärka tandvårdspatientens rättigheter är det bara Centerpartiet och Miljöpartiet som vill arbeta för att tandvården ska omfattas av Konsumentköplagen, det vill säga att patienten ska kunna överklaga tandvårdsbehandling till Konsumentombudsmannen (KO).

På frågan om att implementera Patientlagen i Tandvårdslagen svarar Liberalerna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna ja och övriga partier har ännu inte tagit ställning i frågan. Valutgången och vad du röstar på kan alltså få betydelse och därmed stärka tandvårdspatientens rättigheter något.

Patiencentrerad vård – exemplet rotfyllningar
Tf konstaterar att det bara är Moderaterna och Liberalerna som anser att patienten själv ska få ta ställning till borttagning av döda och rotfyllda tänder. I dag är det alltså tandläkaren som beslutar om detta i enlighet med Socialstyrelsens rekommendationer.

Det har lett till att så gott som ingen tandläkare i dag är villig att ta bort en rotfylld tand även om patienten har besvär och själv vill ta bort den. 

- Det är en besvikelse att majoriteten av partierna inte är beredda att stå upp för en patientcentrerad vård, vilket även borde omfatta tandvården. Att patienten har rätt att välja tandlagningsmaterial eller att ta bort rotfyllda, döda och infekterade tänder borde vara en självklarhet. Det duger inte att säga att man inte tagit ställning i frågan. 

Till Tf:s frågor


Om oss

Tandhälsoförbundet (Tf) är medlem i Funktionsrätt Sverige och arbetar för en mer jämlik och hälsosammare tandvård. Medlemmarna har besvär av dentala material, rotfyllningar, tandlöshet eller andra problem som har sitt ursprung i tänderna. Många har svåra funktionshinder. 

Ämnen

Politik

Presskontakter

Ann-Marie Lidmark

Förbundsordförande

lidmark@tf.nu

08 428 92 42

070 7427957