Potentialen för att producera biogas enbart från avfall i Sverige är 10,6 TWh. Det skulle räcka till att driva 900 000 bilar, dvs ungefär en femtedel av Sveriges alla bilar. Samtidigt skulle vi klara EU:s direktiv om 10 procent förnyelsebar energi i transportsektorn.

Detta bland mycket annat presenterades på ett välbesökt seminarium i Almedalen arrangerat av Weine Wiqvist, VD Avfall Sverige och Anders Mathiasson, VD Gasföreningen. Paneldebatten med frågan hur långt man kommer på 1 000 bananskal lockade ca 50 personer. Ett svar på frågan om bananskalen är - till framtiden. Ett lite mer konkret är ca 10 mil. Samtliga deltagare i paneldebatten var positiva till biogasens utveckling och utbyggnad.

Carola Gunnarsson, (c), kommunalråd i Sala, menade att det är viktigt att människor får känna delaktighet. En av biogasens fördelar är den lokala produktionen, distributionen och användningen. I detta fick hon medhåll av Jan Lindholm (mp), riksdagsledamot. Han menade också att det är viktigt att det finns en bredare infrastruktur och hans mål är att det ska finnas ett biogastankställe i varje kommun år 2020.

Biogassatsningen kommer att finnas med i klimatpropositionen men exakt hur det kommer att se ut är i dag svårt att säga, sa Sofia Arkelsten, (m), ledamot i Miljö- och Jordbruksutskottet.

Politikerna ska inte styra tekniken menade Sofia, något som inträffade när den s.k. pumplagen infördes. Sättet lagen utformades på gjorde att det var etanolpumpar som etablerades, inte biogaspumpar. Sofia Arkelsten frågade Jan Lindholm om han var nöjd med lagen. Det korta svaret blev nej.

Ilmar Reepalu, (s), kommunalråd i Malmö, tryckte på vikten av samverkan. Ska man kunna arbeta storskaligt, både med forskning och utveckling, drift och distribution, krävs samverkan för att uppnå miljömässiga och lönsamma lösningar, menade Reepalu.

För mer information:

Anders Mathiasson, vd Gasföreningen, 070-296 32 65, Anders.mathiasson@gasforeningen.se

Weine Wiqvist, vd Avfall Sverige, 070-893 15 99, Weine.wiqvist@avfallsverige.se

Avfall Sverige är en branschorganisation inom avfallshantering och återvinning, med ca 400 medlemmar, främst kommuner, kommunbolag men också privata företag. Vi representerar därmed 99 procent av Sveriges befolkning.

Vi är Sveriges största miljörörelse. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att svensk avfallshantering fungerar. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vi är 12 000 personer som arbetar tillsammans med Sveriges hushåll och företag och gör ett av Sveriges viktigaste jobb!

Svenska Gasföreningen är den samlade branschorganisationen för energigaser i Sverige.

Svenska Gasföreningen samordnar gasbranschens informationsinsatser, både ifråga om energigaser som produkt och om energigasernas roll för en bättre miljö. Med saklig information arbetar föreningen för att energigaserna - i första hand biogas, fordonsgas, gasol, naturgas och vätgas - får optimal plats i det svenska energisystemet.Presskontakter

Anna-Carin Gripwall

Kommunikationschef

acg@avfallsverige.se

   070-6626128

Tony Clark

VD

tony.clark@avfallsverige.se

040-35 66 05

   0722-45 22 20