Välkommen till en svensk presentation av rapporten Effekter, anpassning och sårbarhet som FN:s klimatpanel IPCC offentliggjort några timmar tidigare.

IPCC symbolisk bild WG2 2022 Fotograf/Källa: IPCC

Om rapporten

"Klimat i förändring 2022: Effekter, anpassning och sårbarhet" utvärderar kunskapsläget om klimatförändringens konsekvenser, möjlig anpassning till klimatförändringen och sårbarhet hos samhället och naturliga system. 

Under tiden 14 - 25 februari genomför FN:s klimatpanel IPCC ett digitalt möte som ett sista steg i framtagandet av rapporten. Vid mötet samlas rapportförfattare och representanter från medlemsländerna som avslutning på den omfattande arbets- och granskningsprocess i flera steg som alla IPCC:s rapporter genomgår. SMHI är Sveriges nationella kontaktpunkt för IPCC, och representerar Sverige vid IPCC:s beslutsmöten. 

Tid

Måndag den 28 februari, kl. 14.00 - ca 15.20

Plats

Presentationen webbsänds via Pexip Broadcast. Länk skickas till dig som anmält dig.

Program 

Info och förutsättningar för pressträffen
EvaMarie Törnström, kommunikatör, SMHI

Inledning
Anders Grönvall, statssekreterare på Miljödepartementet, Regeringskansliet

Grundfakta om IPCC och hur rapporterna tas fram
Camilla Andersson, Sveriges biträdande kontaktperson för IPCC, SMHI

Rapportens huvuddrag
Markku Rummukainen, Sveriges kontaktperson för IPCC, SMHI

Hur kan IPCC:s rapport bidra till Sveriges klimatanpassning?
Karin Hjerpe, verksamhetsledare Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning, SMHI

Hur kan IPCC:s rapport bidra till Sveriges arbete med att stödja utvecklingsländer?
Maria van Berlekom, enhetschef globala miljösamarbeten, Sida

Att vara författare i IPCC
Lisa Schipper, samordnande huvudförfattare till rapportens kapitel 18, Oxfords universitet

Anmälan till pressträffen

Välkommen att anmäla dig till pressträffen via mejl till evamarie.tornstrom@smhi.se
Senast den 25 februari behöver vi din anmälan.

 

Mer information 

IPCC:s sida om rapporten ”Effekter, anpassning och sårbarhet”

Om IPCC:s rapporter på smhi.se

Om rapporten "Effekter, anpassning och sårbarhet" på smhi.se

 

Om FN:s klimatpanel IPCC

FN:s klimatpanel IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) är en mellanstatlig organisation med 195 medlemsländer som grundades 1988 av Världsmeteorologiska organisationen WMO och FN:s miljöprogram UNEP. IPCC ska förse världen med ett tydligt vetenskapligt perspektiv över det rådande kunskapsläget gällande klimatförändring och dess miljömässiga och socioekonomiska påverkan.

Om Nationell kontaktpunkt för IPCC

SMHI har regeringsuppdraget att verka som Focal Point (nationell kontaktpunkt) för FN:s klimatpanel IPCC och representerar därmed Sverige vid IPCC:s beslutsmöten. I uppdraget ingår också att nominera svenska experter till IPCC-arbetet samt att föra ut kunskaperna och budskapen från IPCC:s rapporter till breda målgrupper.

 

Presskontakter

EvaMarie Törnström

Kommunikatör och presskontakt specifikt gällande SMHI som nationell kontaktpunkt (Focal Point) för FN:s klimatpanel IPCC. Obs! inte generella pressfrågor till SMHI.

evamarie.tornstrom@smhi.se

011-495 8214

   076-495 7746