Välkommen till den återkommande konferensen Miljöbalksdagarna.

Några programpunkter från konferensen:

Vilket stöd ger miljöbalken i att styra nya industriprojekt mot hållbar utveckling och vilka är utmaningarna?
Det är bråttom att ställa om.  Miljöbalken ska både ta hänsyn till miljön och säkerställa en demokratisk process så att lösningarna blir bra för de som bor på platsen. En tidig dialog mellan olika aktörer skapar förutsättningar för en effektiv miljöprövning av omställningsprojekt på platsens villkor. 

Hur kan vi tillsammans minska den illegala hanteringen av avfall?
Illegala sopberg och avfall som illegalt skickas i väg från Sverige. För att motverka att organiserad kriminalitet blir allt bättre på att tjäna och tvätta pengar genom illegal avfallshantering behöver samhället gemensamt inventera sina möjligheter att begränsa och stoppa detta. En utvecklad samverkan mellan myndigheter, och även med seriösa branschaktörer inom avfallsområdet, är central för att lyckas med detta!

Trycket på utbyggnad av förnybar energi accelereras i och med kriget i Ukraina – vad innebär ”Repower EU” och hur kan lärdomarna från arbetet med den Sveriges vindkraftstrategi och annat planarbete komma till användning i detta nya läge?
I ”Repower EU” föreslås EU-länderna ringa in lämpliga områden för utbyggnad av förnybar energi för att påskynda tillståndsprocesser. Vad krävs av planeringsprocessen för att få till en omställning anpassad efter svenska behov och förhållanden?

Se hela programmet: Välkommen till Miljöbalksdagarna (naturvardsverket.se)

Tid: 20 och 21september, 9.00 – 16.30 respektive 9.00 – 16.00.
Plats: Skansen och Lilla Cirkus i Stockholm

Anmälan: anneli.nivren@naturvardsverket.se

Välkommen!

För ytterligare information, kontakta:

Anna Emmelin, projektledare för konferensen, 010-698 17 17, anna.emmelin@naturvardsverket.se

Anneli Nivrén, presschef, 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se

Naturvårdsverket driver och samordnar arbetet för en god livsmiljö tillsammans med andra. Vi bygger vårt arbete på kunskap och visar på möjligheter för en hållbar utveckling. Vi är en miljömyndighet som arbetar på uppdrag av regeringen. Vi är cirka 750 medarbetare på våra kontor i Stockholm och i Östersund.

Presskontakter

Anneli Nivrén

Presschef

anneli.nivren@naturvardsverket.se

010-698 13 00

   070-206 37 27

Berit Oscarsson

Kommunikationschef

berit.oscarsson@naturvardsverket.se

010-698 13 61

   076-115 15 25