Östra hälso- och sjukvårsnämnden har fastställt sin delårsrapport per april 2022. Nämnden konstaterar att tillgängligheten till vård har ökat något sedan årsskiftet.

Sedan årsskiftet har tillgängligheten till vården ökat något, framför allt till första besök och behandling. Mobila hemsjukvårdsläkare finns i alla kommuner och digitala vårdmöten har blivit ett vanligt sätt att möta patienter. Även tillgängligheten till vårdcentralerna på telefon har ökat liksom till insatser inom habilitering och hälsa. Även smärtvården utvecklas, ett område där tillgängligheten varit låg under lång tid.

Barn och unga med psykisk ohälsa

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden verkar för ett tidigt omhändertagande av barn och unga med psykisk ohälsa. Området har under många år kantats av långa väntetider och arbetet med att öka tillgängligheten pågår. Nämnden har gett två uppdrag under året som direkt stärker första linjens sjukvård och den regiongemensamma funktionen ”En väg in” för barn och unga med psykisk ohälsa har öppnat. Tillsammans med patientföreningar och intresseorganisationer har nämnden påbörjat ett arbete för att öka kunskapen om vad som behöver förändras för att främja barn och ungas psykiska hälsa.

På uppdrag av östra hälso- och sjukvårdsnämnden har ett förslag tagits fram på hur Mini-Maria-verksamhet kan utvecklas och drivas i Skaraborg. Östra hälso- och sjukvårdsnämnden förväntas ta beslut om detta i slutet av juni.

Digitala vårdformer och digitala lösningar har ökat i alla verksamheter. Nämnden har uppmärksammat behovet av att förbättra delar av tidbokningen på webben och 1177 Vårdguiden online så att den blir tillgänglig även för synskadade och dövblinda. I Mariestad fortsätter arbetet med att utveckla digitala arbetssätt där Skaraborgs Sjukhus tillsammans med Närhälsan Mariestads vårdcentral fortsatt att utveckla och sprida arbetssättet till fler vårdcentraler i Skaraborg.

Stärka den nära vården

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden arbetar för att stärka den nära vården för att minska behovet av besök på akutmottagningen och onödiga inskrivningar till sjukhusens akutavdelningar. Tillsammans med Skaraborgs Sjukhus finns en överenskommelse om två extra bedömningsbilar för att stärka akutvårdskedjan och öka tryggheten hos invånarna i Skaraborg. Skaraborgs Sjukhus har i dagsläget fyra närsjukvårdteam varav ett är ett akutteam. Teamen är i gång dagtid under vardagar. Östra hälso- och sjukvårdsnämnden utreder tillsammans med styrelsen för Skaraborgs Sjukhus behovet om ett närsjukvårdsteam på helgerna.

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden redovisar ett positivt delårsresultat på 12,6 miljoner kronor, vilket är 17,9 miljoner kronor bättre än budget. Prognosen för hela 2022 är ett överskott på 15 miljoner kronor.

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner delårsrapport för april 2022.

 

Kontakt:

Gunilla Druve Jansson (C) ordförande 070-799 51 83, Dan Hovskär (KD) 1:e vice ordförande 070-739 09 05, Maria Hjärtqvist (S) 2:e vice ordförande 0738-03 00 59, Ida Wernered, ansvarig tjänsteperson, 070-513 38 42

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden är en av fem hälso- och sjukvårdsnämnder i Västra Götalandsregionen. Nämnden företräder dig som bor i Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm,Töreboda och Vara.

Nämnden ansvarar för att göra behovsanalyser och prioriteringar. Kunskapen om vilka behov befolkningen har styr nämndens beställningar och avtal om primärvård, tandvård, sjukhusvård, folkhälsoinsatser och insatser för personer med funktionsnedsättning.

Ett viktigt uppdrag är att föra en dialog med dig som invånare för att öka förutsättningarna för demokratiskt inflytande.

http://www.vgregion.se/ostrahsn

Presskontakter

Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99