JO Per Lennerbrant anser att åklagarens presentation vid pressträffen framställde en namngiven person som skyldig till mordet på statsminister Olof Palme och att det utgjorde en kränkning av oskuldspresumtionen.

JO Per Lennerbrant Fotograf/Källa: Pernille Tofte

Vid en pressträff den 10 juni 2020 presenterade en chefsåklagare sitt beslut att lägga ned förundersökningen om mordet på Olof Palme. JO har granskat bl.a. om åklagarens presentation var förenlig med den s.k. oskuldspresumtionen som innebär en rätt att bli betraktad som oskyldig till dess skuldfrågan fastställts av en domstol. Det är JO:s bedömning att presentationen, sedd som en helhet och i ljuset av övriga relevanta förhållanden, framställde den namngivna personen som skyldig till mordet på Olof Palme. Eftersom skuldfrågan inte hade fastställts av en domstol utgjorde det en kränkning av oskuldspresumtionen. Den namngivna personen var avliden sedan länge och hade inte fått möjlighet att försvara sig. JO konstaterar i beslutet att åklagaren hade ett ansvar att ta till vara personens intressen och anser att mer borde ha gjorts för att åstadkomma det.

Det är också JO:s uppfattning att åklagaren inte borde ha nämnt vittnen vid namn och att det skriftliga nedläggningsbeslutet inte var tillräckligt utförligt motiverat.

– Åklagaren sa själv att misstankarna inte hade räckt för en fällande dom, men det bestående intrycket av pressträffen är att den namngivna personen framställdes som skyldig till mordet på statsminister Olof Palme. Jag har förståelse för att åklagaren stod inför en svår situation och hade flera hänsyn att ta men jag är ändå mycket kritisk till hur åklagaren presenterade sitt beslut att lägga ned förundersökningen, säger JO Per Lennerbrant i en kommentar till beslutet.

________

JO Per Lennerbrant är tillgänglig för mediakontakter under tisdagen den 22 juni 2021. För mer information kontakta föredragande Mattias Karlsson, 08-786 61 87, mattias.karlsson@jo.se

Läs hela beslutet, dnr 6673-2020.

Presskontakter

Anders Jansson

Informationsansvarig

justitieombudsmannen@jo.se

08-786 40 00

08-786 50 98