Tisdagen den 16 april nylanserade SVT internettjänsten ”Öppet arkiv”, vilket gjorts möjligt genom ett nytt avtal som slutits med Copyswede. I dag erbjuder Öppet arkiv-tjänsten cirka 200 program och SVT har för avsikt att utöka programinnehållet med cirka 50 program i månaden.

Avtalet gäller tillgängliggörande av digitaliserat material från SVT:s arkiv som utsänts före den 1 juli 2005 och omfattar egenproducerade och av SVT beställda program samt samproduktioner där SVT stått för en betydande del av finansieringen.

Det nya avtalet med Copyswede gäller från den 1 januari 2013 och bygger på en förändring i upphovsrättslagen som förenklar klarering av arkivmaterial. Tittarna kan nu se flera populära dramaserier, underhållningsprogram och annat ur SVT:s mångåriga produktion.

– Copyswedes avtal med SVT innebär ett stort och viktigt steg för att kunna göra kulturarvet tillgängligt. Detta är angeläget både för tv-tittarna och för de rättighetshavare som vi via våra medlemsorganisationer representerar. Vi är mycket glada över att vi tillsammans har kunnat göra det möjligt att tillgängliggöra det kulturarv som tv-arkivet utgör, säger Mattias Åkerlind, vd för Copyswede.

Hur och när ersättningen kommer att betalas ut till rättighetshavarna beslutas av Copyswedes medlemsorganisationer. Några sådana fördelningsbeslut är ännu inte tagna.

SVT har slutit ett särskilt avtal för sådana rättigheter som företräds av SAMI/IFPI rörande fonogram.

Här hittar du Öppet arkiv: www.oppetarkiv.se

Presskontakter

Helene Stjernlöf

Kommunikationsansvarig

helene.stjernlof@copyswede.se

08-545 667 00

   070-545 68 78

Neda Marklund

Vd-sekreterare

neda.marklund@copyswede.se

08-545 667 00