Handikappförbunden, Nordens Välfärdscenter och Nordiska handikappolitiska rådet en eftermiddag på Kulturhuset i Stockholm kring den svenska funktionshinderspolitiken i ljuset av internationell utveckling som rör tillgänglighet och diskriminering. FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning är ett styrande dokument som påverkar hela världen. EU-direktiv styr till stora delar svensk lagstiftning. På senare år har EU arbetat med att koppla standardisering till lagstiftning för att på sikt motverka diskriminering och skapa ett tillgängligare samhälle. Sedan 2008 har Norge en lag som klassar otillgänglighet som diskriminering. Hur påverkar allt detta den svenska funktionshindersrörelsen? För dig som inte har möjlighet att delta på plats, sänder vi över webben via www.hso.se/verksamhet/webbtv/. Sändningen kommer att teckenspråktolkas direkt, och textas i efterhand. 

en eftermiddag på Kulturhuset i Stockholm kring den svenska funktionshinderspolitiken i ljuset av internationell utveckling som rör tillgänglighet och diskriminering.

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning är ett styrande dokument som påverkar hela världen. EU-direktiv styr till stora delar svensk lagstiftning. På senare år har EU arbetat med att koppla standardisering till lagstiftning för att på sikt motverka diskriminering och skapa ett tillgängligare samhälle. Sedan 2008 har Norge en lag som klassar otillgänglighet som diskriminering. Hur påverkar allt detta den svenska funktionshindersrörelsen?

För dig som inte har möjlighet att delta på plats, sänder vi över webben via www.hso.se/verksamhet/webbtv/. Sändningen kommer att teckenspråktolkas direkt, och textas i efterhand. 

Program

12.00–12.10 Ingrid Burman, ordförande Handikappförbunden och Marianne Smedegaard, ställföreträdande direktör Nordens Välfärdscenter hälsar välkommen. 

12.10- 12. 50 Tre år med en lag som klassar otillgänglighet som diskriminering, märks det? Eli Knose, norska Likestillnings- och diskrimineringsombudet, och Janne Skei, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO).

13.00 – 13.30 Göran Färm (s), EU-parlamentariker, om arbetet med EU-direktivet kring antidiskriminering även utanför arbetslivet.

13.30 – 14.10 PAUS.
Vi bjuder på lunchmacka och dryck

14.10 - 14.45 Värderingar och människosyn styr arbetslivets villkor.

Hur kan socialt ansvarstagande leda till förändrade värderingar som öppnar för fler arbetstillfällen?

Sverige har varit ledande i utvecklingen av den internationella standarden för Socialt Ansvarstagande ISO 26000.  Standarden är ett verktyg för alla organisationer att säkerställa att verksamheten bidrar till en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling. Vi prövar värderingar kring socialt ansvar.

Moderator: Hans von Axelson, Handisam

14.45–15.00 Kort paus

15.00–15.45 Panelsamtal och mentometertryck
Hur kan funktionshindersrörelsens samlade erfarenhet och kunskap bli mer användbar för att uppnå ett samhälle för alla? Den svenska funktionshindersrörelsen organiserar flera hundratusen människor. Tillsammans bär vi på en ovärderlig kunskap. Vi bör bli en part som används mer.  På nordisk nivå (Nordiska Handikappolitiska Rådet) har ställts krav på att trepartssamarbetet i arbetsmarknadspolitiken ska utvidgas till att omfatta också funktionshinderorganisationerna. Hur skulle ett sådant samarbete kunna utformas? Vad kan Handikappförbunden bidra med? Samtal kring funktionshindersrörelsen som både konsumentkraft och påverkare.

Medverkande: Göran Färm, Ingrid Burman, Marianne Smedegaard, Eli Knose, Janne Skei, Hans von Axelson.

Moderator: Mikael Klein, Handikappförbunden

Frågor om programmet:
Janna Olzon, Handikappförbunden, 08-546 404 62 janna.olzon@hso.se

Louise Hertzberg, Nordens Välfärdscenter, 070-783 99 54 louise.hertzberg@nordicwelfare.org

Presskontakter

Monica Klasén McGrath

Pressansvarig

monica.klasen.mcgrath@funktionsratt.se

   0708854265

Nicklas Mårtensson

Generalsekreterare

nicklas.martensson@funktionsratt.se

08-546 404 23