I syfte att främja innovation, utveckling och kvalitet inom sjukvården delar Sahlgrenska Universitetssjukhuset ut Kvalitetspriset. I år prisades bland annat verksamheterna Infektions-IVA för omställningen under pandemin och Barnmedicin för sitt arbete med digitala besök för barn med cystisk fibros.

Lotta Koitrand, vårdenhetschef och specialistsjuksköterska, Magnus Brink, fil. dr och överläkare, Marcus Svedberg, specialistläkare, och Linn Hoel, fysioterapeut. Fotograf/Källa: Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Den 22 september delades Kvalitetspriset ut. Det är ett vandringspris som Sahlgrenska Universitetssjukhuset delar ut till medarbetare på universitetssjukhuset som på ett föredömligt sätt bedriver strukturerat kvalitets- och utvecklingsarbete. I år prisades både vinnare för 2020 och 2021 då förra årets Kvalitetsdag ställdes in på grund av pandemin och dåvarande restriktioner.

Vinnare av Kvalitetspriset 2021 är verksamhet Infektion och projektet ”Infektions-IVA: startpunkten för intensivvård av patienter med svår covid-19 inom SU” och ”Från 0 till 100 på 8 veckor – hur infektions-IVA ställde om under pandemin”. På infektionskliniken är medarbetarna vana vid att vårda personer med svår infektion, men inte vid att göra flera intuberingar per dag. När pandemin kom fick arbetssättet förändras i grunden – något kliniken kommer ha nytta av länge. Lotta Koitrand, vårdenhetschef och specialistsjuksköterska, och Magnus Brink, fil. dr och överläkare, tog emot det fina priset.

– Konkurrensen var hård så det var överraskande att vi vann. Vi är mest stolta över att vi jobbat så intensivt från start och under lång tid. Och vi har utvecklat ett nytt arbetssätt längs vägen där vi jobbar, utvärderar och justerar därefter, säger Lotta Koitrand.

I Sahlgrenskaliv går det att läsa mer om projektet på infektions-IVA.

Verksamhet Barnmedicin och projektet ”Är vårdbesök på distans möjligt hos barn med cystisk fibros?” är 2020 års vinnare av Sahlgrenska Universitetssjukhusets Kvalitetspris. Varje år föds runt 20 till 25 barn med cystisk fibros. Sjukdomen innebär att det slem som finns på kroppens slemhinnor är tjockare och segare än det ska vara. Främst påverkar det lungorna och mag-tarmkanalen. Sjukdomen är livslång men det finns behandling som gör att många av besvären minskar. Barn med lungsjukdomen cystisk fibros och deras vårdnadshavare tillbringar mycket tid på sjukhus. De reser långt och missar både skola och jobb. För att göra vården mer jämlik och lättillgänglig har CF-mottagningen skapat ett helt nytt digitalt arbetssätt, som visat sig kunna ersätta en stor del av sjukhusbesöken. Mer än hälften av familjerna tyckte att det digitala besöket var lika bra som ett besök på sjukhuset – över en tredjedel tyckte att det var bättre. Specialistläkare Marcus Svedberg som drivit projektet fick ta emot det ärofyllda priset.

– Det känns fantastiskt och överraskande! Det är roligt att nya arbetssätt uppmärksammas. Jag är stolt över vårt fantastiska team som lyckats skapa detta från scratch. Vi är drivande i Sverige i att införa digitala arbetssätt för denna patientgrupp, vilket känns väldigt roligt, säger Marcus Svedberg.

I Sahlgrenskaliv går det att läsa mer om den virtuella lungkliniken.

Prisutdelare under Kvalitetsdagen var professor och sjukhusdirektör Ann-Marie Wennberg.

– För att klara sjukvårdens utmaningar framöver måste vi arbeta på nya sätt, bygga kunskap och ta vara på digitaliseringens möjligheter. Det har vi visat att vi kan under pandemin. Vinnarna av Kvalitetspriset och övriga nominerade är verkliga föredömen som visar att Sahlgrenska Universitetssjukhuset ligger i nationell framkant, säger Ann-Marie Wennberg.

Fakta: Kvalitetspriset

Sahlgrenska Universitetssjukhusets Kvalitetspris är ett vandringspris som inrättades 2005. Pristagare kan vara ett team, en enhet, en verksamhet eller motsvarande som på föredömligt sätt bedriver ett strukturerat kvalitets- och utvecklingsarbete på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Funktionsgruppen för kvalitet- och patientsäkerhet utser vinnaren. Vinnaren presenteras under Kvalitetsdagarna och får förutom vandringspriset en prissumma om 40 000 kronor samt ett diplom. Även hedersomnämnaden delas ut. Samtliga nominerade belönades i år med detta.

I Sahlgrenskaliv går det att läsa om samtliga nominerade.


Sveriges största sjukhus

Sahlgrenska Universitetssjukhuset är Sveriges största sjukhus och ett av de större universitetssjukhusen i Europa. På Sahlgrenska Universitetssjukhuset finns kompetensen att utföra de allra mest avancerade behandlingar och ingrepp som dagens medicinska utveckling tillåter. Med Sahlgrenska Universitetssjukhuset har västsvenskarna nära till avancerad sjukvård som även efterfrågas nationellt och internationellt.

Landets bästa kliniska forskning

Sahlgrenska Universitetssjukhuset driver ledande forskning, utveckling och utbildning, mitt i en internationell och attraktiv lifescience-miljö. Enligt Vetenskapsrådets senaste utvärdering bedriver Sahlgrenska Universitetssjukhuset landets bästa kliniska forskning.


Presskontakter

Sahlgrenska Universitetssjukhusets presstjänst

massmedia.su@vgregion.se

031-342 96 00

Anders Goliger

Kommunikationsdirektör

anders.goliger@vgregion.se

031-342 10 00