Norra hälso- och sjukvårdsnämnden behandlar vid sitt sammanträde den 15 december en rapport gällande omhändertagande av patienter med psykisk ohälsa.

Rapporten omfattar en journalgranskning som gjorts vid åtta av Närhälsans vårdcentraler i norra hälso- och sjukvårdsnämndens område. 

Granskningen har gjorts bland annat mot bakgrund av svårigheter som Närhälsan rapporterat gällande kravet sedan 2018 att kunna tillhandahålla psykolog i verksamheten. Granskningen omfattar journalanteckningar perioden oktober 2019 – december 2020. 

Granskningen har till exempel omfattat diagnostisering, läkemedelsförskrivning och uppföljning, och följsamhet till rutiner och medicinska riktlinjer. 

Resultatet visar att vid fem av de granskade vårdcentralerna fanns i delar brister vid omhändertagandet av psykisk ohälsa som skulle kunna innebära en fara för patientsäkerheten. 

Vid två vårdcentraler fanns i vissa delar tecken på att handläggningen höll låg kvalitet, men bedömdes inte utgöra någon fara för patientsäkerheten. 

Vid en vårdcentral skedde omhändertagandet på ett föredömligt sätt, med undantag för att det saknades tydlig dokumentation av våldsutsatthet. 

- Syftet med journalgranskningen är att säkerställa ett patientsäkert omhändertagande av patienter med psykisk ohälsa, och att våra invånare får tillgång till de metoder och kompetenser som finns i regionens krav och riktlinjer, säger hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Linda Jansson (M). 

- Resultaten av granskningen ska nu analyseras närmare och därefter återkommer vi till hälso- och sjukvårdsnämnden med förslag kring åtgärder, säger nämndens ansvariga tjänsteperson Ulrika Söderlund.

 

Kontaktpersoner:

  • Frågor om den genomförda granskningen: 
    Anna Aronsson, regionutvecklare Koncernkontoret, tel. 076-946 56 01   

  • Frågor kring fortsatt hantering i norra hälso- och sjukvårdsnämnden:  
    Ulrika Söderlund, Koncernkontoret, ansvarig tjänsteperson för norra hälso- och sjukvårdsnämnden, tel. 072-542 42 39   

  • Kommunikatör: 
    Jörgen Andersson, Koncernkontoret, tel. 076-112 21 68 

Norra hälso- och sjukvårdsnämnden är en av fem hälso- och sjukvårdsnämnder i Västra Götalandsregionen.

Nämnden företräder dig som bor i Bengtsfors, Dals-Ed,  Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum, Trollhättan, Uddevalla, Vänersborg och Åmål.

Nämnden ansvarar för att göra behovsanalyser och prioriteringar. Kunskapen om vilka behov befolkningen har styr nämndens beställningar och avtal om primärvård, tandvård, sjukhusvård, folkhälsoinsatser och insatser för personer med funktionsnedsättning​.

Taggar

HSN N

Presskontakter

Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99

Anna Liljenberg

Presschef

presstjansten@vgregion.se

Björn Johansson

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Ingrid Lord

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Anders Sandahl

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se