Martin Lönnebos nya bok Livets farkost – SOS, Ögon som kan se Guds härlighet är en allvarlig bok att inspireras av. Den skapar upptäckarlust att söka sig bakåt i sin livshistoria, för att förstå gjorda vägval, och för att söka den bästa vägen framåt för jorden, själen och kärleken.

Omslag Livets farkost - SOS - Ögon som kan se Guds härlighet

Till hjälp berättar Martin Lönnebo om egna vägval och om tre viktiga områden som har stort inflytande på hans liv nämligen vetande, tro och kärlek.

 

Ur boken:

”Det handlar om all-livet, om både jord och själ som behöver räddas. Det är ju inte bara jorden som är i kris. Det är även själen, som är etikens och konstens mor. Djupdimensionen i livet är på väg att glömmas när vi jäktande springer förbi varandra. Båda två, jord och själ, måste alltså kraftfullt och kärleksfullt skyddas.”

 

”Därför bör vi träget söka efter hoppet. Ögon som kan se Guds härlighet som sipprande ljus i natur, liv, själ och framtid, ger oss hopp. Det är ett huvudtema i denna bok, ofta gömt i andra ord.”

 

Livets farkost – SOS, Ögon som kan se Guds härlighet är den sista delen i en trilogi. De två första är Pärlälven och Drömmen om innersta sjön. Alla delar är självständiga.

Martin Lönnebo är biskop emeritus i Linköpings stift.

 

Produktinformation

Titel: Livets farkost – SOS, Ögon som kan se Guds härlighet  

Författare: Martin Lönnebo

Förlag: Verbum AB

Omslag och formgivning: Anna Larsson Design

Omslagsbild: Anna Gunneström

ISBN: 978-91-526-3887-3

Pris från: 199 kr/st

Utgivning: 31 augusti 2021

Verbum skapar, distribuerar och marknadsför produkter och tjänster i tryckta och digitala kanaler mot den kyrkliga marknaden. Genom gediget kunnande om församlingarnas behov levererar vi relevant och värdeskapande innehåll. Vår målsättning är att hjälpa församlingarna att stärka sina verksamheter och nå sina mål.


Presskontakter

Åsa Svedin

Marknads- och säljansvarig

asa.svedin@verbum.se

   070 193 82 28