För sin innovativa vattenåtervinning har Mörbylånga kommun blivit uttagna som finalister vid Smart Island World Congress 2018 Award. Vinnarna utses vid en ceremoni måndagen den 23 april 2018, i Palma, Mallorca.

– Det känns overkligt att Öland har valts ut i konkurrens med hela världens öar, säger Elvira Laneborg, miljö- och klimatstrateg på Mörbylånga kommun. Det blir spännande att se fortsättningen på nomineringen och självklart också att se hela vattenverket växa fram. Satsningen är väldigt viktig för att möta klimatförändringarnas utmaningar och för att säkra vattenförsörjningen i kommunen både idag och på längre sikt.

Vid Smart Island World Congress 2018 den 23–24 april i Calvià, Mallorca, delas pris ut i tre kategorier. Vattenverket i Mörbylånga är en av tre finalister i kategorin Sustainable development.

Vattenverket använder andra vattenresurser än grundvatten, för att minska sårbarheten i vattenförsörjningen under torra år. Istället för grundvatten kommer därför både råvatten från bräckt grundvatten vid Kalmarsund samt processvatten från lokal livsmedelsindustri att renas. Det planerade vattenverket ska ha en produktionskapacitet på minst 4 000 kubikmeter dricksvatten per dygn. Detta täcker ungefär 80 procent av vattenbehovet i kommunen under högsäsong.

Vattenreningsanläggningen är den första i världen med en teknik som renar olika typer av vatten. Energin som används i anläggningen kommer till 100 procent från förnybara energikällor. Anläggningen har en 80 kilowatts solcellsanläggning på taket, som täcker runt 20 procent av energianvändningen och resten kommer från andra förnybara energikällor eftersom kommunen har ett grön-el-avtal.

– Att möjliggöra långsiktig hållbarhet för vattentillgång genom att återanvända processvatten är ett bra exempel på cirkulär ekonomi, säger Energikontor Sydosts Tommy Lindström som tillsammans med Elvira Laneborg på Mörbylånga kommun sammanställde och skickade in ansökan till Smart Island.

 

http://www.smartislandcongress.com/

https://www.morbylanga.se/bygga-bo-miljo/Vatten-och-avlopp/Nytt-vattenverk-i-Morbylanga/

 

För mer information, kontakta
Elvira Laneborg, elvira.laneborg@morbylanga.se, tel: 0485-477 33
Miljö- och klimatstrateg

Peter Asteberg, peter.asteberg@morbylanga.se, tel: 0485-470 37
Projektledare infrastruktur


Presskontakter

Johanna Wallin

Kommunikatör

johanna.wallin@energikontorsydost.se

   0709-21 60 56