Det saknas nationella riktlinjer och ett utarbetat stöd för hur Försäkringskassan ska göra bedömningar av vad som ingår i ett normalt föräldraansvar för barn i olika åldrar. Det skapar en rättsosäker situation för familjer som ansöker om omvårdnadsbidrag för barn med funktionsnedsättning. Det visar Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) i en ny rapport.

ISF har utvärderat det reformerade stödet omvårdnadsbidrag som ersatte vårdbidrag i januari 2019. Efter reformen är det tydligare vad som krävs för att bli beviljad omvårdnadsbidrag på olika ersättningsnivåer. Men det är fortfarande oklart hur bedömningar ska göras av vad som ingår i ett normalt föräldraansvar.

-Detta kan få som konsekvens att föräldrar med barn som har liknande behov bedöms på olika sätt. Vi anser att det inte är en rättssäker situation, säger Maria Gustavson, projektledare på ISF.

Omvårdnadsbidraget är en ersättning som kan beviljas föräldrar som tillgodoser behov hos barn med funktionsnedsättning, som går utöver vad som ingår i det normala föräldraansvaret. Vad som ska anses ingå i det normala föräldraansvaret för barn i olika åldrar är därför en viktig del i Försäkringskassans bedömning.

-Vi anser att regeringen bör ge lämplig myndighet i uppdrag att skapa samsyn och utarbeta riktlinjer för vad som kan anses ingå i det normala föräldraansvaret för barn i olika åldrar. Detta för att öka rättssäkerheten och tydligheten för föräldrar till barn med funktionsnedsättning, säger Maria Gustavson.

Vad som anses ingå i det normala föräldraansvaret är också en viktig del av bedömningen i andra förmåner inom socialförsäkringen. Vi anser att det bör finnas en samsyn i denna fråga mellan olika förmånsområden hos Försäkringskassan, så att inte liknande behov hos barn bedöms på olika sätt.

Rapportens titel: Från vårdbidrag till omvårdnadsbidrag. En granskning av de reformerade stöden till personer med funktionsnedsättning.  ISF Rapport 2021:10

Kontakt

Frågor om rapporten besvaras av Maria Gustavson, projektledare för granskningen, telefon 010-174 15 55.

Allmänna frågor besvaras av Eva-Lo Ighe, generaldirektör, telefon 010-174 15 00.

Rapporten finns att ladda ned eller beställa via vår webb: www.isf.se. 

Presskontakter

Therese Östh

Kommunikationsansvarig

therese.osth@isf.se

010-1741557