Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen deltar vid politikerveckan i Almedalen 1-2 juli 2014.
Genom debatter om den omdiskuterade kultursamverkansmodellen och EU:s öppna samordningsmetod, där svenska regioner är utestängda, vill VGR stärka kulturaktörernas möjligheter.

- Ofta pratas det om Almedalen som en plats att synas och höras i mediebruset. Men för vår del är Almedalsveckan främst en unik chans att samla alla berörda parter i de här viktiga frågorna och markera vad Västra Götalandsregionen, som största regionala kulturaktör i Sverige, vill och behöver. Vi vill använda Almedalen för att slå vakt om vår regions möjlighet till ett starkt kulturliv och då är EU och samverkansmodellen nyckelfrågor, säger Alex Bergström (S), kulturnämndens ordförande.

De två debatterna arrangeras tillsammans med Region Skåne och intresseorganisationen Svensk Scenkonst och sker på den samlade arenan ”Kultur i Almedalen” (www.kulturialmedalen.se)

Tisdagens debatt, den 1 juli, sker på Länsteatern i Visby kl. 13:15-14:45 och har rubriken ”Staten en flaskhals när regionerna söker internationella samarbeten?”. Bland paneldeltagarna syns VGR:s kulturchef Staffan Rydén, Region Skånes kulturchef Gitte Wille, kulturrådets generaldirektör Staffan Forssell, kulturdepartementets Robert Nilsson och svensk Scenkonsts VD, Ulrika Holmgaard. Dessutom gästas debatten av Nia Lewis, som arbetar för Wales inflytande i kulturens EU, enligt en modell som gynnar regioner istället för nationer.

Onsdagen den 2 juli kl. 11:00-12:30 i Fornsalen på Gotlands museum debatterar Västra Götalandsregionens Alex Bergström (S), ordförande i kulturnämnden, och Lars Nordström (FP), tidigare ordförande och idag i oppositionen.
Rubriken är ”Kultursamverkansmodellen tre år senare - farhågor, drömmar och möjligheter”. Från Region Skåne deltar Yngve Peterson (MP), kulturnämndens ordförande. I panelen märks också kulturutskottets ordförande, Gunilla Carlsson (S) och utskottskollegorna Cecilia Magnusson (M) och Ulf Nilsson (FP). Dessutom Nina Björby (S), ordförande i kulturberedningen i Region Västerbotten.

- Frågan om samverkansmodellen och hur den kan utvecklas är central i svensk kulturpolitik. Idag ser vi ett kraftigt byråkratiserat arbetssätt som ger litet eller inget mervärde för oss regioner, utan istället slukar stora resurser. Att vi dessutom har mycket lite utrymme för dialog kring våra uppdrag direkt med kulturdepartementet är ytterligare problematiskt. Därför vill vi samla alla berörda parter för att reda ut vad man kan göra åt situationen. Det är bara att beklaga att kulturministern, som inbjöds först av alla, inte ansåg att frågan behövde diskuteras ytterligare med Sveriges största regioner, säger Alex Bergström (S).

För den som är intresserad av debattämnena men inte har möjlighet att komma till Visby, finns möjligheten att följa seminarierna i Almedalen via Västra Götalandsregionens kulturnämnds Bambuser-kanal (http://bambuser.com/channel/vgrkultur) eller via hemsidan www.vgregion.se/kultur

Västra Götalandsregionens kulturarrangemang i AlmedalenTisdag 1 juli
Staten en flaskhals när regionerna söker internationella samarbeten?
Plats: Länsteatern i Visby
Tid: 13:15-14:45Medverkande:
Staffan Rydén, Västra Götalandsregionen
Robert Nilsson, kulturdepartementet
Staffan Forssell, Kulturrådet
Gitte Wille, Region Skåne
Nia Lewis, Wales
Ulrika Holmgaard, Svensk Scenkonst

Moderator: Chrissie Faniadis, Non Serviam

Onsdag 2 juli
Kultursamverkansmodellen tre år senare - farhågor, drömmar och möjligheter
Plats: Gotlands museum, Fornsalen
Tid: 11:00-12:30

Medverkande:
Alex Bergström (S), Västra Götalandsregionen
Yngve Peterson (MP), Region Skåne
Cecilia Magnusson (M), ledamot i kulturutskottet
Ulf Nilsson (Fp), ledamot i kulturutskottet
Gunilla Carlsson (S) – ordförande kulturutskottet
Nina Björby (S), ordförande i kulturberedningen, Region Västerbotten

Moderator:
Gunilla Kindstrand, journalist

Övriga deltagare:
Lars Nordström (FP), Västra Götalandsregionen, inleder


Presskontakter

Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99

Anna Liljenberg

Presschef

presstjansten@vgregion.se

Björn Johansson

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Ingrid Lord

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Anders Sandahl

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se