I SVT Aktuellt den 11 maj framförs påståenden om att statsbidrag till studieförbund används för IS- propaganda. Detta mycket allvarliga påstående framförs av SVT i en intervju med inrikesminister Mikael Damberg.

Studieförbunden har inom samverkan med Polisen NOA tidigare och även idag bett SÄPO förtydliga om det finns några misstankar eller indikationer på att så är fallet. Det vore givetvis djupt allvarligt om statsbidrag till studieförbund missbrukas på det sättet. Kraftfulla insatser skulle omedelbart sättas in för att stoppa missbruket. Men Studieförbunden har varken direkt från SÄPO eller Polisen NOA fått uppgifter om sådana misstankar.

SVT Aktuellt har heller inte på vår förfrågan ännu kunnat ge någon hänvisning eller källa till sitt allvarliga påstående. I SÄPO årsrapport för 2020 betonas arbetet för att hindra att svenska offentliga medel går från staten eller kommunerna till antidemokratiska och våldsbejakande verksamheter. Varken i den rapporten eller på annat sätt har SÄPO framfört uppgifter om att studieförbunden skulle vara en del av det.

- Det finns idag inga uppgifter som styrker påståendena från SVT Aktuellt om att medel från studieförbund skulle nyttjas av våldsbejakande extremister. Om inte SVT Aktuellt kan underbygga sina allvarliga påståenden måste de dras tillbaka säger David Samuelsson, generalsekreterare Studieförbunden.

Inom de tio studieförbunden möts en miljon individer varje år. Så vävs samhällsväven tät och tilliten stärks. 

Studieförbunden verkar i alla landets kommuner. Hos oss möts människor med olika bakgrunder, intressen, åsikter och livsåskådningar. De tio studieförbunden har olika inriktning och profil – alla idéburna och utan vinstintresse. 

Studieförbunden har funnits i över hundra år men blickar ständigt framåt. Vi står för fri bildning i hela Sverige, alltid på individens villkor och alltid tillsammans med andra. 
 
Bildning förenar Sverige.

Presskontakter

Niklas Frykman

Press- och opinionsansvarig

niklas@studieforbunden.se

   070-713 31 50