SME-bolag som utvecklar programvara eller liknande gör tusentals affärer med offentliga kunder. Det visar en ny sammanställning från PublicInsight.

PublicInsight presenterar en kartläggning av 2021 års inköp från programvaru-utvecklingsbolag- Totalt görs det inköp från 1 828 företag som tillsammans delar på en marknad som är värd över 8 miljarder kr. Snittaffären ligger på 4,4 mkr per företag med en snittaffär per kund på 643 591 kr. Av de ca 1 800 bolagen är mer än 69 % mikroföretag (enligt EU:s definition av SME-bolag) och dessutom ca 400 enskilda firmor.

Lägg till att många mindre programvaruutvecklare jobbar som underleverantörer till de större bolagen så är marknadspotentialen för de mindre eller soloföretagen gigantisk.

Fördelningen mellan köparna ser ut som att de statliga myndigheterna köpte för 4 120 mkr från 396 leverantörer, regionernas affär uppgick till 558 mkr med köp från 315 företag. Samtliga kommuner gör köp i branschen och tillsammans uppgår de till 1 963 mkr från 743 bolag samt kommunala bolags köp från 351 leverantörer för 1 391 mkr.

”För att intressera fler företag för de enorma möjligheterna som finns på den offentliga marknaden presenterar vi varje vecka nya rapporter över offentliga affärer inom olika branscher. Vi vet att många ägarledda bolag eller andra typer av mindre bolag sällan har koll på antalet eller storleken på affärer som pågår just i deras bransch eller i deras närhet. Affärer som de skulle delta i eller tom vinna och driva. Vi har kollen!”, säger Fredrik Tamm grundare och VD för PublicInsight.

De femton största leverantörerna i branschen Programvaruutvecklare
(SNI 62010) på den offentliga marknaden 2021.

Mindre en 10-del av landets programutvecklingsbolag har hittat fram till den offentliga kunden. Även om en hel del säkert är underleverantörer till de större bolagen så finns det ca 22 000 SME-bolag inom branschen som ännu inte gör direkta affärer med offentlig sektor.

 

Källa: Data är hämtade från DoubleCheck Marknadsinstitut och SCB, samt bearbetade av PublicInsight. Belopp är summan av fakturerat belopp till myndigheter, kommuner, regioner och en ca 1 000 kommunala bolag inklusive eventuella skatter, exempelvis moms, under ett helt kalenderår.