Idag presenteras OECD:s rekommendationer för hur regionen Oslo – Göteborg – Köpenhamn – Hamburg ska utvecklas till en hållbar megaregion i norra Europa. Området har stor potential att bli en internationellt erkänd grön megaregion, men det förutsätter att det politiska gränsöverskridande samarbetet inom STRING mellan lokala och regionala organisationer även utvecklas mellan nationella myndigheter.

STRING arbetar för att stärka förbindelserna och genomföra hållbara initiativ och policyer för infrastruktur och gröna investeringar över nationella, regionala och lokala gränser i norra Europa. Fotograf/Källa: STRING

OECD presenterar 23 konkreta politiska rekommendationer för hur STRING-regionen, som täcker en geografi som sträcker sig över Tyskland, Danmark, Sverige och Norge, ska bli en grön megaregion. Arbetet började för ungefär två år sedan när den politiska samarbetsorganisationen STRING ingick ett partnerskap med OECD.

- Tillsammans utgör medlemmarna i STRING-regionen en attraktiv megaregion för kvalificerad arbetskraft, forskning och innovation, ett konkurrenskraftigt näringsliv och gröna investeringar. Järnvägen mellan Oslo och Göteborg är dessvärre en flaskhals som hindrar förverkligandet av ett grönt ekonomiskt kraftcentrum i norra Europa. Det kan bland annat lösas genom omfattande EU-finansiering som finns tillgänglig för sträckan, säger Kristina Jonäng (C), ordförande i regionutvecklingsnämnden Västra Götalandsregionen.

- OECD-rapporten visar på betydelsen av att få ett beslut om dubbelspår Oslo-Göteborg eftersom det innebär kortare restid mellan städerna. Framförallt ökat det möjligheterna för klimatvänliga godstransporter. Idag går det väsentligt snabbare att köra bil än att ta tåget. Ett godståg tar dubbelt så lång tid som en lastbil som kör längs E6:an. Det är klimatet och miljön som förlorar när rälsen väljs bort, säger Axel Josefson (M), kommunstyrelsens ordförande i Göteborg.

De viktigaste utvecklingsområdena som OECD pekar ut är:

  • Utbyggnad av en hållbar transportinfrastruktur. Det innebär bland annat en gemensam gränsöverskridande infrastrukturplanering, elektrifiering av transporter, skapa möjligheter för alternativ finansiering av infrastruktur, använda den kommande Fehmarnbeltförbindelsen som hävstång för utbyggnad av järnvägskapaciteten mellan Göteborg och Oslo.
  • Positionera STRING-regionen som en global Green Hub. Det innebär att skapa förutsättningar för utveckling av nya företag inom grön ekonomi, teknikutveckling, utvecklingscentra.
  • Utveckla en sammanhållen region med utgångspunkt i gemensamma mål för en hållbar ekonomi.

Rapporten presenteras på lanseringskonferensen ”Building Northern Europe as a green megaregion” fredag 11 juni kl 10-13. Medverkar gör bland andra statsminister Stefan Löfven och näringsminister Ibrahim Baylan.

OECD-rapporten

STRING-samarbetets pressmeddelande 

STRING 

Kontakt: 

Kristina Jonäng (C), ordförande i regionutvecklingsnämnden Västra Götalandsregionen
Tel: 070-867 16 21
E-post: kristina.jonang@vgregion.se

Axel Josefson (M), kommunstyrelsens ordförande i Göteborg
E-post: axel.josefson@politiker.goteborg.se

Vid frågor om OECD/STRING-samarbetet, kontakta VD för STRING, Thomas Becker, via e-post thbec@stringnetwork.org eller på telefon: + 45 2961 7010.
För frågor om själva rapporten, kontakta Soo-Jii Kim, chef för Urban Policies and Reviews vid OECD, via e-post: Soo-Jin.KIM@oecd.org

Fakta:

STRING (South Western Baltic Sea Transregional Area – Implementing New Geography) är en politisk transnationell samarbetsorganisation som omfattar fem storstäder (Hamburg, Köpenhamn, Malmö, Göteborg och Oslo) samt åtta regioner (Schleswig-Holstein, region Syddanmark, Sjaelland, Huvudstadsregionen i Danmark, Region Skåne, Region Halland, Västra Götalandsregionen och Viken fylke).

Presskontakter

Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99