Många kommuner har inte kommit igång med arbetet att rusta för ett förändrat klimat. ”Lathund för klimatanpassning” är ett nytt verktyg som gör det enklare att starta och driva arbetet med klimatanpassning.

Sverige står inför stora utmaningar med att möta klimatförändringen. Stigande hav, mer nederbörd och högre temperatur påverkar de flesta områden i samhället. Sveriges kommuner ansvarar för en mängd funktioner och service som berörs av förändringarna.

Klimatanpassning kan handla om övergripande handlingsplaner för hela arbetet i en kommun. Det kan också innebära direkta åtgärder, till exempel att minska risker för översvämning, att säkra tillgång till dricksvatten och att öka beredskapen för höga temperaturer inom vård och omsorg.

– En del kommuner har kommit en bra bit på vägen med att klimatanpassa, men många har inte påbörjat arbetet. Bland annat behövs vägledning för att starta men även stöd under det pågående arbetet, säger Anna Jonsson, Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.

Lathund vägleder kommunerna

Den nya lathunden är en fritt tillgänglig webbtjänst som främst vänder sig till små och medelstora kommuner. Den visar i vilka steg man kan arbeta och vad som är lämpligt för olika åtgärder eller processer.

– Lathunden erbjuder ett enhetligt verktyg för alla kommuner. Men kommunerna ser olika ut och fungerar på olika sätt. Därför kan den användas flexibelt beroende på vad som behövs på en särskild plats eller vid en särskild tid, säger Anna Jonsson.

Exempel på olika delar i arbetet är att utse en koordinator och en arbetsgrupp, att analysera risker och konsekvenser eller att prioritera åtgärder. Att följa upp arbetet är inte minst viktigt.

Ge fler inspiration att komma igång

”Lathund för klimatanpassning” har utvecklats av SMHI i samarbete med femtontalet kommuner och länsstyrelser. Oskarshamns kommun är en av de som medverkat i arbetet.

– Lathunden blir ett hjälpmedel för oss i kommunen att komma vidare. Förhoppningsvis kan den sänka tröskeln för fler kommuner för att börja arbeta, när man kan utgå från den här vägledningen med praktiskt stöd för klimatanpassning, säger Katarina Skoglycka, klimatstrateg på Oskarshamns kommun.

”Lathund för klimatanpassning” baseras på de principer som tagits fram inom EU och följer EU:s klimatanpassningsverktyg ”Adaptation Support Tool”. Lathunden är ett komplement och fördjupning till Klimatanpassningsportalen som erbjuder ett bredare stöd- och kunskapsmaterial på området.

Kontakt:

Anna Jonsson, vatten- och klimatexpert, Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI, anna.jonsson@smhi.se, 011-495 8041

Caroline Weidbo, meteorolog vid SMHI, caroline.weidbo@smhi.se, 011-495 8853

Katarina Skoglycka, klimatstrateg, Oskarshamns kommun, katarina.skoglycka@oskarshamn.se, tel 0491-88310

Presskontakter

AnnaKarin Norberg

Kommunikatör, SMHI. Semester 11 juni - 3 juli 2022.

annakarin.norberg@smhi.se

011-495 8695

   076-720 1927

Eva-Lena Jonsson

Kommunikationschef, SMHI.

eva-lena.jonsson@smhi.se

011-495 83 14

   070-815 83 14

För media - vakthavande meteorolog

För kontakt med prognos- och varningstjänsten vid SMHI om aktuellt väder, prognoser och varningar. Följ gärna våra meteorologer på @SMHIvader på Twitter.

011-495 8524 (dygnet runt)

För media - vakthavande hydrolog

För frågor om aktuella flöden i vattendrag kontakta hydrologiska prognos- och varningstjänsten vid SMHI.

011-495 8183 (kontorstid, kl. 8.00 - 17.00)

För media - vakthavande oceanograf

För frågor om aktuella havsvattenstånd längs kusterna kontakta oceanografiska prognos- och varningstjänsten vid SMHI.

011-495 8240 (kontorstid kl. 8.00 - 17.00)

För media - allmänhetens oceanograf SMHI

För allmänna frågor om tillståndet i havet, oceanografi och marinbiologi (till exempel algblomning).

031-751 8905. Vardagar kl. 09.00 - 16.00.

EvaMarie Törnström

Kommunikatör och presskontakt specifikt gällande SMHI som nationell kontaktpunkt (Focal Point) för FN:s klimatpanel IPCC. Obs! inte generella pressfrågor till SMHI.

evamarie.tornstrom@smhi.se

011-495 8214

   076-495 7746