Folkbildningsrådet har tilldelats 3 miljoner kronor av regeringen för en förlängning och utveckling av insatser för att stärka folkbildningens demokratiarbete. Folkbildningsrådet har utifrån regeringens beslut valt att möjliggöra en fortsatt bred samverkan mellan folkbildningens intresseorganisationer och erbjuder därför Studieförbunden, RIO och OFI att lämna in en ansökan tillsammans.

Samtal under demokratiinitiativet #Vimåsteprata 2018.

Folkbildningsrådet har tilldelats 3 miljoner kronor av regeringen för en förlängning och utveckling av insatser för att stärka folkbildningens demokratiarbete. Folkbildningsrådet har utifrån regeringens beslut valt att möjliggöra en fortsatt bred samverkan mellan folkbildningens intresseorganisationer och erbjuder därför Studieförbunden, RIO och OFI att lämna in en ansökan tillsammans. 

Arbetet bygger vidare på demokratiinitiativet #Vimåsteprata (2018–2019), ett initiativ som både studieförbund och folkhögskolor i hela landet var delaktiga i.

"Studieförbund och folkhögskolor är mycket positiva till denna satsning och jobbar nu för fullt på att ta fram en gemensam ansökan för #ViMåstePrata som gäller för 2020-21 då vi också ska fira att den svenska demokratin fyller hundra år," säger företrädare från folkbildningens intresseorganisationer. 

David Samuelsson, Studieförbunden

Gerhard Holmgren, RIO

Thomas Nilsson, OFI

För kontakt och mer information: kajsa@studieforbunden.se

Presskontakter

Niklas Frykman

Press- och opinionsansvarig

niklas@studieforbunden.se

   070-713 31 50