Under hösten introducerar RJ ett nytt samarbete med humorklubben Oslipat. Under fyra torsdagar i höst kommer forskare att samtala och skämta med komiker om sin forskning. Först är Erik Melander som pratar om fred!

Riksbankens Jubileumsfond satsar på fyra klubbkvällar med Oslipat. Den 24 septemeber pratas det om fred!

Under hösten introducerar RJ ett nytt samarbete med humorklubben Oslipat. Under fyra torsdagar i höst kommer forskare att samtala och skämta med komiker om sin forskning. Först är Erik Melander som pratar om fred!

Torsdagen den 24 augusti är det premiär för RJ:s samarbete med Oslipat, en klubb som ordnar stå-upp på olika teman runt om i landet. Klockan 20 på Bonden bar i Stockholm kommer fredsforskaren Erik Melander och komikerna Fredrik Andersson, Elinor Svensson, Lasse Nilsen, Elena Gabets och Fritte Fritzson, Marcus Johansson att samtala om fred.

Ytterligare tre kvällar är planerade (28 september, 26 oktober samt 23 november) och det kommer då att talas om fördomar, brott och berusning! Läs mer om Oslipat och om satsningen här.

Biljetter till arrangemanget kan köpas här.

- Syftet med satsningen är att lyfta fram nya och oprövade sätt att prata om forskning och forskningsresultat, säger Jenny Björkman, som är kommunikationsansvarig på Riksbankens Jubileumsfond. 

Internationellt har det sedan något år tillbaka funnits satsningar på att låta komiker och forskare möts på olika sätt. Förhoppningen är att detta kan leda till nya sätt att sprida vetenskap och kunskap. 

Presskontakter

Hanna Köllerström

Kommunikationsansvarig

hanna.kollerstrom@rj.se

08 506 26 435