Språket säger något om vad det är att vara människa. Det berättar därmed också om de fördomar som vi människor bär på. Psykologen Torun Lindholm berättar om det i sitt häfte av RJ:s årsbox och i podden Allt du vill veta.

Vi och dom - del av RJ:s årsbox 2021

Språkets roll för vårt tänkande och vilka vi är blir alltmer uppenbar. Det syns i forskningen om grammatik, kognition och kultur. Det är ett skäl till att Riksbankens Jubileumsfond valt orden som tema för en ny serie häften. Samtliga häften tar sin utgångspunkt i språkutvecklingen och den senaste forskningen.

I häftet Vi och dom skriver professorn i psykologi Torun Lindholm om de fördomar som ligger gömda i språket och om hur föreställningar om vi och dom gömmer sig i hur vi pratar med varandra. I ett samtal med Fritte Fritzson i podden Allt du vill veta, berättar hon mer om sin forskning.

Häftet är ett av sex häften som under året har samlats i en box, som går att ladda ner gratis. Texterna bygger på forskning finansierad av Riksbankens Jubileumsfond. Forskarna deltar också i UR:s nya serie Samtal om språk, där de tillsammans med andra språkvetare och historiker diskuterar de ämnen som tas upp i häftena.

Podd: Om språk och fördomar med Torun Lindholm

Häfte: Vi och dom

Årsbox: samtliga häften

UR: Samtal om språk


Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse som har till ändamål att främja och understödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.


 

Presskontakter

Hanna Köllerström

Kommunikationsansvarig

hanna.kollerstrom@rj.se

08 506 26 435