Nästan hela samhället påverkas av ett varmare och blötare klimat. Konsekvenserna blir betydande för exempelvis vägar och järnvägar, försäkrings- och finansbranschen. Nu finns nytt faktamaterial om klimatförändringens effekter.

Nästan hela samhället påverkas av ett varmare och blötare klimat. Konsekvenserna blir betydande för exempelvis vägar och järnvägar, försäkrings- och finansbranschen. Nu finns nytt faktamaterial om klimatförändringens effekter.

Hur klimatet påverkar olika branscher och områden i Sverige finns redan idag beskrivet på Klimatanpassningsportalen. Nu har faktamaterialet utökats med bedömningar för väg och järnvägar, elektronisk kommunikation, sjöfart, luftfart, finans- och försäkringsbransch samt turism och besöksnäring.

- Att anpassa sig till ett förändrat klimat är en stor fråga som börjar etableras inom kommuner, länsstyrelser, myndigheter, branschorganisationer och företag. En viktig grund är att kartlägga de risker man står inför, och även ökade möjligheter, säger Gunn Persson, klimatexpert SMHI.

Så påverkas branscherna

Extrema väderhändelser som skyfall och värmeböljor blir sannolikt vanligare. Skadorna är redan idag omfattande och kostar försäkringsbranschen stora belopp. På finansmarknaden har klimatet också börjat betraktas som en riskfaktor, där klimathotet är en fråga om finansiell stabilitet.

Konsekvenserna av klimatförändringar kommer även att bli betydande för ett flertal kommunikationssystem som vägar och järnvägar. Faktorer som påverkar är ändrade risker för ras och skred, förändrade tjäle- och grundvattenförhållanden, samt att trummor och broar måste kunna släppa igenom tillräckligt med vatten under extrema förhållanden.

- Kommunikationssystemen innebär ofta stora investeringar och konstruktionerna ska finnas kvar under lång tid. Det betyder att man redan idag bör ta hänsyn till att klimatet ändras under anläggningens livstid. Ett förändrat klimat gör också att underhållsbehoven ökar, säger Gunn Persson.

Besöksnäringen förutser att både den inhemska och utländska turismen i Sverige generellt kommer att öka. Flera traditionella vinterturistorter förväntas utvecklas mot att bedriva verksamhet året runt, men ett blandat utbud av aktiviteter.

Klimatanpassningsportalen

Det nya faktamaterialet finns på Klimatanpassningsportalen som riktar sig till alla som arbetar med klimatanpassning, eller andra intresserade. Förutom fakta om klimateffekter samlar portalen råd och hjälpmedel på området, information om klimatanpassning i andra länder, samt nyheter. Portalen drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning på SMHI och är ett samarbete mellan 18 myndigheter.

Faktamaterialet om hur klimatet påverkar samhället finns på Klimatanpassningsportalen (länk).

Presskontakter

AnnaKarin Norberg

Kommunikatör, SMHI.

annakarin.norberg@smhi.se

011-495 8695

   076-720 1927

Eva-Lena Jonsson

Kommunikationschef, SMHI.

eva-lena.jonsson@smhi.se

011-495 83 14

   070-815 83 14

För media - vakthavande meteorolog

För kontakt med prognos- och varningstjänsten vid SMHI om aktuellt väder, prognoser och varningar. Följ gärna våra meteorologer på @SMHIvader på Twitter.

011-495 8524 (dygnet runt)

För media - vakthavande hydrolog

För frågor om aktuella flöden i vattendrag kontakta hydrologiska prognos- och varningstjänsten vid SMHI.

011-495 8183 (kontorstid, kl. 8.00 - 17.00)

För media - vakthavande oceanograf

För frågor om aktuella havsvattenstånd längs kusterna kontakta oceanografiska prognos- och varningstjänsten vid SMHI.

011-495 8240 (kontorstid kl. 8.00 - 17.00)

För media - allmänhetens oceanograf SMHI

För allmänna frågor om tillståndet i havet, oceanografi och marinbiologi (till exempel algblomning).

031-751 8905. Vardagar kl. 09.00 - 16.00.

EvaMarie Törnström

Kommunikatör och presskontakt specifikt gällande SMHI som nationell kontaktpunkt (Focal Point) för FN:s klimatpanel IPCC. Obs! inte generella pressfrågor till SMHI.

evamarie.tornstrom@smhi.se

011-495 8214

   076-495 7746