24 januari 2019 publicerades ett nytt nummer av den digitala tidskriften VIS. Tidskriften är ett samarbete mellan Stockholms konstnärliga högskola och norska Program for kunstnerisk utviklingsarbeid. Temat för numret är ”Risk” och numret innehållet totalt tio expositioner inom konstnärlig forskning.

Samtliga expositioner i nummer 1 av VIS. Fotograf/Källa: visjournal.nu

Syftet med tidskriften VIS är att fungera som en grundläggande kunskapskälla för alla som vill ta del av och fördjupa sig i konstnärlig forskning i Norden. VIS webbplats lanserades 9 april 2018 i samband med publicering av nummer 0. Nummer 1 publicerades 24 januari 2019.

I nummer 1 av VIS presenteras en stor variation av expositioner (konstnärliga forskningsarbeten). De inledande expositionerna innehåller element av personliga och fysiska risktagande inom det konstnärliga skapandet. I ”Risk för brott”, av konstnären Joanna Sperryn Jones, beskrivs hur författaren efter att ha brutit flera ben i en cykelolycka plötsligt inte kan relatera till tidigare konstverk utan att först bryta ner dem i bitar. I norska expositionen ”Voldelig lyd”, av sångaren och cellisten Edvard Haraldsen Valberg, undersöks vilken roll skräck och fara har i den musikaliska upplevelsen. Flera av expositionerna visar hur personligt risktagande kan uppmärksamma frågor kring miljön, migration och exil. Kaisu Koski forskar kring vaccinationsproblematiken i ”På vems sida står du?” och Sepideh Karami om kolgruvor i ”Black Lungs”. Numret innehåller även mer konstnärligt stiliserade expositioner och hoppfulla kopplingar mellan upptäckter och omtänkanden.

”Genom valet att fokusera på Risk i nummer 1 slår tidskriften VIS in på ett ämnesområde som inte enbart är betydelsefullt – men också i hög grad aktuellt. Vidare har utlysningen till detta numret, tack vare temat, genererat expositioner där konsten och forskningen inte enbart utgör en risk, utan också lyfter fram risken rent innehållsmässigt. Användandet av risken som språngbräda till konstnärlig handling resulterar just i ett sökande efter ett sätt att ”riskera väl”. Expositionerna som samlas i detta nummer är väldigt olika, men alla delar denna strävan och alla manifesterar de sin egen vision om de former som kan användas i ett konstnärligt risktagande.” – Darla Crispin, redaktör för nummer 1 av VIS.

Vi hoppas att dessa expositioner stimulerar till vidare debatt om hur konst och forskning ömsesidigt kan dra nytta av att ha med risken som en slags katalysator som leder till innovation och originalitet.
 
Läs hela numret här!
 

 


Stockholms konstnärliga högskola med skolorna DOCH Dans och Cirkushögskolan, Operahögskolan och Stockholms dramatiska högskola utbildar och forskar inom cirkus, dans, film, media, opera, teater och annan scenkonst. Vi vill med vår unika sammansättning av utbildningar och konstnärlig forskning ge nya möjligheter för framtidens kunskaps- och samhällsutveckling. Läs mer: uniarts.se

Presskontakter

Kristina Appelqvist

Kommunikationsstrateg

kristina.appelqvist@uniarts.se

+46 (0)8 49 400 014

Monica Engdahl

Kommunikationschef

monica.engdahl@uniarts.se

+46 (0)8 49 400 230

Åsa Edenroth

Kommunikatör

asa.edenroth@uniarts.se

+46 (0)8 49 400 232

Magdalena Marklund

Kommunikatör

magdalena.marklund@uniarts.se

+46 (0)8 49 400 552