Under 2022 utlyses ett tillfälligt stöd från kulturnämnden för digitalisering av samlingslokaler. Till en början rör det sig om att ansluta samlingslokaler utanför större städer till fibernätet för att bidra till ett brett deltagande och ett robust kulturutbud i länet.

– Kulturnämnden har i våra samtal med möteslokalernas ägare uppfattat att det finns ett behov av ett ekonomiskt stöd, och nu är det möjligt att ansöka om det. Det här blir ett lyft för möteslokalerna och de som har sin verksamhet där! säger Conny Brännberg, kulturnämndens ordförande.

Genom att ansluta samlingslokaler till fibernät kommer aktiviteter och arrangemang som kräver bättre uppkoppling att möjliggöras. Syftet är att stärka och utveckla kulturutbudet utanför de större städerna och bidra till ett brett deltagande och ett robust kulturutbud i länet.

– Utvecklingen av fiber har varit omfattande i vår region. Men många möteslokaler har inte ansett sig ha råd att finansiera indragning av fiber. Det här stödet är en möjlighet att använda lokalerna på nya sätt. Genom fiberanslutning kan lokalerna kopplas samman med andra lokaler, men det möjliggör också att kunna ta emot digitala sändningar på helt nya sätt, säger Conny Brännberg, kulturnämndens ordförande.

Ett första led är möjligheten att söka stöd för att ansluta samlingslokaler till fibernät. Stödet täcker medfinansiering av anslutningsavgiften till fiberleverantör. Maxbeloppet är 50 000 kronor och stödet täcker maximalt 80 % av omkostnaderna. I ett senare skede kan insatser som främjar digital delaktighet inom kulturlivet stödjas. 

Ansökningar tas emot löpande under våren 2022.

Läs mer och ansök om stödet till digitalisering av samlingslokaler

 

För kommentarer från Västra Götalandsregionens kulturpolitiker

Conny Brännberg (KD), ordförande Västra Götalandsregionens kulturnämnd
Tel: 070-341 05 65

Daniel Andersson (L), 1:e vice ordf. Västra Götalandsregionens kulturnämnd
Tel: 0766-29 87 43

Ann-Charlott Karlsson (S), 2:e vice ordf. Västra Götalandsregionens kulturnämnd
Tel: 070-085 25 55

Västra Götalandsregionens kulturnämnd ansvarar för kultur och kulturutveckling med intresse för hela Västra Götaland. Kultur är en grundförutsättning för aktiva och engagerade medborgare, och delaktighet bidrar till demokratisk utveckling. Kultur kan få människor att växa och har stor betydelse för sysselsättning, regional utveckling och tillväxt i Västra Götaland. www.vgregion.se/kultur

Presskontakter

Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99

Anna Liljenberg

Presschef

presstjansten@vgregion.se

Björn Johansson

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Ingrid Lord

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Anders Sandahl

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se