En livesänd konsert på bygdegården eller en bättre webbplats för det lokala fotbollslaget, möjligheterna med det nya digitaliseringsstödet är stora och omfattar allt från fiberanslutning till nya projektorer i samlingslokalen.

Fotograf/Källa: Istock

  Nu utökar vi det stöd som tidigare omfattade fiber till att också gälla andra digitaliseringsbehov. Vi ville möta den efterfrågan som funnits och tror att det kan leda till många bra saker, allt från att underlätta det ideella föreningsarbetet till att erbjuda kulturella upplevelser i större omfattning, säger Västra Götalandsregionens kulturchef Katti Hoflin och fortsätter:

 – Tänk att den lokala idrottsföreningen, ett folkets hus eller en bygdegård kan få ta del av till exempel livesänd teater eller opera. Men det innebär även proffsigare digitala möten och möjligheter för kommuner att skapa Digidelcenter.

Flera miljoner att fördela
Västra Götalandsregionen kulturnämnd har nu 4,8 miljoner kronor att fördela på digitalisering av mötes- och samlingslokaler. Där ingår bland annat möjligheten att ansluta sig till fibernät, vilket i stor grad är framdraget, däremot behövs ofta ekonomisk stöttning för själva anslutningen. Den andra delen omfattar övriga digitaliseringsbehov. Stödet är avsett för hela civilsamhället.
  – Målet är att främja nya lösningar, arbetssätt och format inom förenings- och kulturlivet. Ett starkt kulturliv och möjligheter till bildning bidrar till att stärka delaktigheten och tilliten i samhället, säger kulturnämndens ordförande Conny Brännberg (kd).

Digidel ska stärka kommuner och föreningar
Digidel-stödet omfattar föreningslivet och även kommuner i viss mån, då kulturnämnden också avsätter en pott till DigidelCenter. Digidel är ett nationellt nätverk som vill öka den digitala delaktigheten i samhället, med användarupplevelse i fokus. Konceptet består av fysiska platser som ger digital handledning genom så kallade DigidelCenter. Det finns 25 sådana nationellt varav tre har startats i Västra Götaland: Uddevalla, Mariestad och Götene.

Ansökningarna är öppna under 2022, det finns även möjlighet att ansöka medel för utbetalning 2023.

Den västsvenska kraftsamlingen för digitalisering ska bland annat ska öka invånarnas förutsättningar till delaktighet och inflytande över samhällsutvecklingen. https://www.vgregion.se/regional-utveckling/regional-utvecklingsstrategi/kraftsamlingar/digitalisering/digitalisering-invanare/

Fakta om stöd 

Fakta om Digidel

Kontakter:

Jens Lejhall, regionutvecklare Västra Götalandsregionen 0702-287 630, jens.lejhall@vgregion.se

Terese Anthin. regionutvecklare Västra Götalandsregionen 0769-402 528 terese.anthin@vgregion.se

 

För kommentarer från Västra Götalandsregionens kulturpolitiker

Conny Brännberg (KD), ordförande Västra Götalandsregionens kulturnämnd
Tel: 070-341 05 65

Daniel Andersson (L), 1:e vice ordf. Västra Götalandsregionens kulturnämnd
Tel: 0766-29 87 43

Ann-Charlott Karlsson (S), 2:e vice ordf. Västra Götalandsregionens kulturnämnd
Tel: 070-085 25 55

Västra Götalandsregionens kulturnämnd ansvarar för kultur och kulturutveckling med intresse för hela Västra Götaland. Kultur är en grundförutsättning för aktiva och engagerade medborgare, och delaktighet bidrar till demokratisk utveckling. Kultur kan få människor att växa och har stor betydelse för sysselsättning, regional utveckling och tillväxt i Västra Götaland. www.vgregion.se/kultur

Presskontakter

Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99