Personer med funktionsnedsättningar företräds inte av den politiska makten. Detta trots att både regeringens och oppositionens partier fått deras stöd. Det skrev Ingrid Burman, ordförande i Handikappförbunden på debattsidan i Svensk Handikapptidskrift i december.Gustav Fridolin (MP), Lars Ohly (V) och Lena Hallengren (S) var snabba att svara och redovisade samtliga för en hög politisk ambitionsnivå i sina inlägg. Men i partiledardebatten den 18 januari nämnde ingen av oppositionens partiledare villkoren för människor med funktionsnedsättning på arbetsmarknaden eller överhuvudtaget. I slutrepliken den 30 januari, är Ingrid Burmans uppmaning därför "Omsätt de fina orden i praktisk politik". Var femte väljare företräds helt enkelt inte av den politiska makten, skriver Ingrid Burman, och fortsätter:- Ska Sveriges framtid byggas på ett sätt som inkluderar alla medborgare, måste en tydligare funktionshindersanalys finnas med i den centrala politiska debatten. Om oppositionen på allvar menar att man visst företräder var femte väljare, då är det dags att börja leverera. Och omsätta ord till handling. EU:s strukturfonder kan utnyttjas mer effektivt Syftet med EU:s strukturfonder - att bidra till att skapa fler och bättre jobb - skulle kunna uppfyllas bättre i Sverige. Det menar Handikappförbundens styrelse i en skrivelse till ansvarigt statsråd för förhandlingarna om EU:s strukturfonder. I Sverige utgörs en stor del av utanförskapet från arbetsmarknaden av personer med funktionsnedsättning och en medicinsk grundad problematik. Arbetslivets villkor utestänger i onödigt stor utsträckning människor med begränsningar i sin arbetsförmåga. - För att uppnå en högra grad av inkludering av personer utanför arbetslivet, borde tillgängligheten för personer med funktionsnedsättningar ha ett större fokus i programmen, skriver Handikappförbundens styrelse i brevet till de ansvariga statsråden. Hela skrivelsen finns att läsa på Handikappförbundens webbplats. Funktionshindersrörelsens roll i strategin En diskussion kring artikel 4:3  i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning har pågått en längre tid hos Handikappförbunden. Artikeln säger att "konventionsstaterna (ska) nära samråda med och aktivt involvera personer med funktionsnedsättning, däribland barn med funktionsnedsättning, genom de organisationer som företräder dem.”

Personer med funktionsnedsättningar företräds inte av den politiska makten. Detta trots att både regeringens och oppositionens partier fått deras stöd. Det skrev Ingrid Burman, ordförande i Handikappförbunden på debattsidan i Svensk Handikapptidskrift i december.
Gustav Fridolin (MP), Lars Ohly (V) och Lena Hallengren (S) var snabba att svara och redovisade samtliga för en hög politisk ambitionsnivå i sina inlägg. Men i partiledardebatten den 18 januari nämnde ingen av oppositionens partiledare villkoren för människor med funktionsnedsättning på arbetsmarknaden eller överhuvudtaget.
I slutrepliken den 30 januari, är Ingrid Burmans uppmaning därför "Omsätt de fina orden i praktisk politik". Var femte väljare företräds helt enkelt inte av den politiska makten, skriver Ingrid Burman, och fortsätter:
- Ska Sveriges framtid byggas på ett sätt som inkluderar alla medborgare, måste en tydligare funktionshindersanalys finnas med i den centrala politiska debatten. Om oppositionen på allvar menar att man visst företräder var femte väljare, då är det dags att börja leverera. Och omsätta ord till handling.

EU:s strukturfonder kan utnyttjas mer effektivt

Syftet med EU:s strukturfonder - att bidra till att skapa fler och bättre jobb - skulle kunna uppfyllas bättre i Sverige. Det menar Handikappförbundens styrelse i en skrivelse till ansvarigt statsråd för förhandlingarna om EU:s strukturfonder. I Sverige utgörs en stor del av utanförskapet från arbetsmarknaden av personer med funktionsnedsättning och en medicinsk grundad problematik. Arbetslivets villkor utestänger i onödigt stor utsträckning människor med begränsningar i sin arbetsförmåga. - För att uppnå en högra grad av inkludering av personer utanför arbetslivet, borde tillgängligheten för personer med funktionsnedsättningar ha ett större fokus i programmen, skriver Handikappförbundens styrelse i brevet till de ansvariga statsråden.
Hela skrivelsen finns att läsa på Handikappförbundens webbplats.

Funktionshindersrörelsens roll i strategin

En diskussion kring artikel 4:3  i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning har pågått en längre tid hos Handikappförbunden. Artikeln säger att "konventionsstaterna (ska) nära samråda med och aktivt involvera personer med funktionsnedsättning, däribland barn med funktionsnedsättning, genom de organisationer som företräder dem.

Statsrådet Maria Larsson frågade på det senaste mötet med Regeringens funktionshindersdelegation hur den svenska funktionshinderrörelsen ska bli delaktiga i genomförandet av den nationella funktionshinderstrategin. Handikappföbundens styrelse har svarat genom en skrivelse med resonemang och förslag.
För att aktivt involvera funktionshindersrörelsen föreslår Handikappförbunden bland annat:   

* En organiserad dialog i samband med att direktiv till utredningar som särskilt rör personer med funktionsnedsättningar formuleras.

* Funktionshindersrörelsen ges konsekvent minst en aktiv plats i utredningarna, och inte bara i referensgrupper.
* Öronmärk pengar i de strategiska myndigheternas budgetar för att täcka rimliga kostnader för samverkansorgan med funktionshindersrörelsen.
* Erbjud funktionshindersrörelsen en plats i styrelsen för Arbetsförmedlingen, i insynsråden för Socialstyrelsen, Försäkringskassan och Skolverket, samt en plats i Arvsfondsdelegationen.
* Den svenska regeringen, i likhet med den norska och den danska, för en dialog med funktionshindersrörelsen i utformningen av statsbudgeten i arbetet med den årliga budgetpropositionen.
Hela skrivelsen till Maria Larsson finns att läsa på Handikappförbundens  webbplats.

Tv-serien "Mot alla odds" är bara början

SVT:s realitysåpa Mot alla odds som hade premiär 17 januari har gett bränsle till debatten om hur personer med funktionsnedsättning medverkar i medier och åsikterna går isär. Diskussionen behöver fördjupas till ett bredare samtal om mångfaldsperspektiv i medier. Det menar de tre som drev Handikappförbundens projekt "Med i medier" som arbetade för fler, bättre och mer nyanserade skildringar av personer med funktionsnedsättningar. Läs hela artkeln som publicerades den 26 januari.

Seminarium om Fas 3

LO-ekonomen Alica Selmanovic presenterade sin rapport Den nya tidens AK arbeten? En granskning av Fas 3 den 19 januari på ett seminarium anordnat av LO.
Efter presentationen pratade Ingrid Burman, Handikappförbundens ordförande, Wanja Lundby-Wedin, LOs ordförande och Bettina Kashefi, statssekreterare på Arbetsmarknadsdepartementet.
Seminariet webbsändes och finns att se på LO:s webbplats. Där finns också rapporten om Fas 3 för nedladdning.

Utan assistans stannar livet!

En landsomfattande aktion mot nedskärningarna i den personliga assistansen under parollen ”Utan assistans stannar livet” är under planering för att gå av i början av maj. Aktionen är tänkt att avslutas med en manifestation den 5 maj i Stockholm. Program är ännu inte klart, men tanken är att visa på betydelsen av den personliga assistansen genom olika arrangemang, musik och tal.
För att ge även de som inte bor i Stockholm möjlighet att agera i assistansfrågan kan vem som vill göra så kallade ”freeze”-aktioner. Alla som har en kamera eller mobil som det går att filma med ska kunna göra sin egen aktion – på egen hand eller tillsammans med andra.
För att få mer information om tid och plats den 5 maj eller för att få veta mer om "freeze"-aktionen- kontakta någon av nedanstående arragörer. På webben, på Facebook och Twitter kommer budskapet Utan assistans stannar livet! trumpetas ut allt eftersom planeringen fortskrider.
Arrangörer är en grupp bestående av representanter för funktionshinder- och brukarorganisationerna: DHR - Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder, Neurlogiskt Handikappades Riksförbund (NHR), Personskadeförbundet RTP, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU), Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft, Handikappförbunden, Intressegruppen för Assistansberättigade (IfA), STIL- Personlig assistans på dina villkor och JAG - Jämlikhet Assistans Gemenskap.

Presskontakter

Monica Klasén McGrath

Pressansvarig

monica.klasen.mcgrath@funktionsratt.se

   0708854265

Nicklas Mårtensson

Generalsekreterare

nicklas.martensson@funktionsratt.se

08-546 404 23