Human Bridge, som är en av våra samarbetspartners, konstaterar i sin senaste insamlingsrapport att mängden inlämnade textilier på KSRR:s åytervinningscentraler fortsätter att öka.

Resultatet för årets andra kvartal landar på 84 166 kilo textilier.
Det är en ökning med åtta procent, jämfört med samma tid förra året!

Största ökningen noteras på återvinningscentralen i Nybro. Där har man under perioden lämnat in drygt 14 ton textilier, vilket är en ökning med hela 25 procent!

Mikael Ling, ansvarig arbetsledare för KSRR:s återvinningscentraler har ingen självklar förklaring till varför insamlingen ökat så mycket i just Nybro. Däremot är han helt säker på att det inte är en tillfällighet.

- Vår personal jobbar hela tiden aktivt för att kunderna hellre ska lämna kläder och textilier till återvinning, istället för till förbränning. Att återvinna är ett av huvuddragen i EU:s avfallstrappa som vi alltid har för ögonen när vi jobbar.

Även Färjestaden har fått ett uppsving utöver det vanliga och Tegelviken i Kalmar fortsätter att vara den återvinningscentral som samlar in de största volymerna, även om det minskat något.

Återvinningscentral 2016 2017
Tegelviken, Kalmar 23 452 21 489
Storskogen, Oskarshamn 12 991 12 908
Nybro 11 219 14 036
Läckeby 4 705 3 794
Mörbylånga 2 660 4 432
Melltorp 2 567 3 451
Moskogen 2 670 2 536
Totalt 77 760 84 166

Textilierna som samlas in säljs eller skickas som bistånd till länder i Afrika och Östeuropa. Trasiga och obrukbara käder återvinns oc hanvänds till exempel som stoppningsmaterial i bilstolar och till isoleringi vitvaror. Human Bridge’s biståndsinsatser finansieras av överskottet från försäljningen.

Presskontakter

Madeleine Åkesson

Kommunikationsansvarig

madeleine.akesson@kretsloppsydost.se

   072-466 57 31

Maria Schade

Förbundsdirektör

maria.schade@kretsloppsydost.se

076-787 28 77