Sveriges Skolledarförbunds medlemmar vill kunna möta den ökade mängden asylsökande barn och ungdomar med hög kompetens och föreslår att Skolverket får i uppdrag att ta fram nya riktlinjer för en mer offensivt mottagande med kraftfulla satsningar på språkstöd, elevhälsa, validering och studiehandledning på modersmålet.

Enligt Migrationsverkets prognoser kommer antalet asylsökande i Sverige att vara högt de kommande fem åren. Upp emot 400 000 beräknas komma till Sverige. Många av dem är barn och ungdomar i skolåldern.

- Sveriges Skolledarförbunds medlemmar vill kunna möta alla dessa barn och ungdomar med hög kompetens på mottagande och en offensiv strategi för integration, säger Matz Nilsson, ordförande i Sveriges Skolledarförbund.

- Vi har höga förväntningar på vad dessa barn och ungdomar kommer att bidra med till det svenska samhället. Men vi måste ge dem chansen.

Sveriges Skolledarförbund föreslår att Skolverket får i uppdrag att ta fram nya riktlinjer för ett mer offensivt mottagande så att kraftfulla satsningar på språkstöd, elevhälsa, validering och studiehandledning på modersmålet kan gå hand i hand med en medveten politisk styrning för att se till att alla skolor får möjlighet att medverka till mångkulturen.

- De nya eleverna får inte ses som problem utan utgör nya möjligheter. För att kunna ta tillvara dem måste vi anpassa systemen. Ett ökat statligt ansvar för finansieringen av ett likvärdigt skolsystem är en viktig förutsättning, säger Matz Nilsson.

Förbundet arrangerar under eftermiddagen den 10 mars en Ansvarskonferens i Malmö med deltagande av bl.a. utbildningsminister Gustav Fridolin och företrädare för Malmö stad. Massmedia är välkomna att närvara.

Tid och plats: Malmö Latinskola, Drottninggatan 22, kl. 13.30 till 17.00. 

Presskontakter

Kerstin Weyler

Chefredaktör

kerstin.weyler@skolledarna.se

08-56706200

08-56706201

   0709-676201

Matz Nilsson

Förbundsordförande

matz.nilsson@skolledarna.se

08-56706200

08-56706203

   070-332 53 99

Lena Linnerborg

Utbildningspolitisk chef

lena.linnerborg@skolledarna.se

08-56706200

08-56706209

   0706-176209

Eva Ahlberg

Förbundssekreterare

eva.ahlberg@skolledarna.se

08-56706200

08-56706208

   0709-676208

Monika Elowson

Chefsförhandlare/rådgivare

monika.elowson@skolledarna.se

08-56706200

08-56706206

   0709-676206

Maria Andrén Bergström

Förbundsdirektör

maria.bergstrom@skolledarna.se

08-56706200

08-56706207

   0706-746207